Kansli

Kom igång med SportAdmin Lagkassa
I denna artikel går vi igenom hur du som huvudadministratör kommer igång med SportAdmin Lagkassa.  Vad är SportAdmin Lagkassa? Med SportAdmin Lagka...
Ons, 15 nov., 2023 vid 8:55 F.M.
Starta försäljning i SportAdmin Lagkassa
I denna artikeln går vi igenom hur du som huvudadministratör startar en föreningsförsäljning i SportAdmin Lagkassa. I SportAdmin Lagkassan kan din förenin...
Tors, 7 sep., 2023 vid 10:13 F.M.
Hantera transaktioner
Under fliken Transaktioner samlas alla transaktioner som genomförts i er lagkassa.  Automatiskt registrerade transaktioner Alla transaktioner som genom...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:32 E.M.
Behörigheter i Lagkassan
Syftet med Lagkassan är att skapa transparens kring de medel som hanteras i Lagkassan. Därför finns det olika behörigheter att dela ut till ledare som ska t...
Fre, 11 aug., 2023 vid 10:34 F.M.
Förbered din bokföring
För att kunna utnyttja det bokföringsunderlag som skapas i lagkassan på bästa sätt, behöver lite förberedelser göras. Förberedelserna kan endast göras av en...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:51 E.M.
Bokför Lagkassor med SIE-fil
Ni som förening har möjlighet att exportera all transaktionshistorik från Lagkassan inom ett givet datumintervall genom en SIE-fil. Denna kan sedan importer...
Tors, 2 feb., 2023 vid 10:45 F.M.
Inbetalningsrapport
När betalningar genomförs i Lagkassan samlas alla transaktioner i Lagkassans inbetalningsrapport. Denna finner du under Lagkassor i vänstermenyn → Rapporter...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:52 E.M.
Tips: Policy för hantering av lagkassor
Det kan vara en god idé att som förening upprätta en policy avseende lagkassor i föreningen för att göra det tydligt för lagkassörer, ledare, medlemmar och ...
Tis, 31 jan., 2023 vid 1:51 E.M.