Kom igång med SportAdmin Lagkassa! Ska ni arrangera en försäljning i föreningen? Här kan ni läsa hur ni kommer igång med SportAdmin Lagkassa. Vad är SportAdmin Lagkassa?

Med SportAdmin Lagkassa får ni som förening full koll på lagens ekonomi. Lagkassan finns i SportAdmin där du som huvudadministratör kan aktivera lagkassor, utse lagkassörer, se saldon och transaktioner samt starta försäljningar. SportAdmin Lagkassa går också att nå som lagkassör via LedarAppen och som medlem via MedlemsAppen.
KOM IGÅNG


 


1. Signera kundkännedom

För att komma igång med SportAdmin Lagkassa krävs det att föreningens firmatecknare fyller i och signerar en kundkännedom till vår betalpartner Ping Payments. 


Första gången ni går in på LAGKASSOR i vänstermenyn kommer ni därmed mötas av nedan modal. 


 


TIPS!

När föreningens firmatecknare fyller i kundkännedomen behöver den kunna ange information om föreningens konto samt totala omsättning och kunna bifoga ett kontobevis, årsmötesprotokoll samt konstituerande årsmötesprotokoll. När föreningens firmatecknare fyllt i och signerat kundkännedomen ska Ping Payments godkänna er kundkännedom. Det tar cirka 30 minuter och när det är gjort får firmatecknaren ett mejl, och därefter är det bara att fortsätta med nedan punkter för att komma igång med SportAdmin Lagkassa.

 


2. Hantera bankkonto

När kundkännedomen är signerad är nästa steg att ange föreningens huvudkonto samt välja hur föreningens huvudkonto får användas i SportAdmin Lagkassa. 


Detta gör ni genom att navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > INSTÄLLNINGAR i takmenyn > fyll i informationen och välj ett av alternativen hur huvudkontot får användas.


Får endast användas som mottagarkonto vid försäljningar som skapas av föreningens huvudadministratörer: detta innebär att lagen inte kan välja föreningens huvudkonto när de skapar egna försäljningar, utan de anger då ett eget mottagarkonto.

Får användas som mottagarkonto vid försäljningar och betalförfrågningar som skapas av gruppernas lagkassörer: detta innebär att lagen kan välja föreningens huvudkonto när de skapar egna försäljningar. De har även möjlighet att lägga till ett eget mottagarkonto om de hellre vill det. 


Ni kan också lägga till egna bankkonton för respektive lagkassa. Detta gör ni genom nedan steg. 


1. Navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > LAGKASSOR i takmenyn.

2. Klicka på VISA till höger om laget > INSTÄLLNINGAR.

3. Klicka på + NYTT KONTO > fyll i uppgifterna > SPARA.TIPS!

Om ett lag redan har ett befintligt saldo i sin lagkassa som ni vill ska speglas i SportAdmin Lagkassa kan ni registrera en manuell transaktion.


Detta gör ni genom att navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > LAGKASSOR i takmenyn > klicka på VISA > REGISTRERA TRANSAKTION > fyll i fälten > SPARA.
3. Aktivera lagkassor och utse lagkassör

Nu kan ni komma igång med era lagkassor. Första steget är att aktivera era lagkassor och utse lagkassör. Det gör du på följande sätt:


1. Navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > LAGKASSOR i takmenyn.

2. Klicka på AKTIVERA till höger om laget som du vill aktivera lagkassan för. 

3. Välj vilken ledare som ska vara ansvarig lagkassör > Godkänn användarvillkoren > klicka på AKTIVERA.TIPS!

När du valt lagkassör och klickar på AKTIVERA går det ett mejl till lagkassören med information om hur Lagkassan fungerar samt en länk till vår LedarHub.


Vill du se hur lagkassan ser ut och fungerar i LedarAppen för lagkassörerna? Läs mer i vår LedarHub här. 
Du som administratör kommer åt och kan korrigera ledarnas behörigheter i sina lagkassor efter att ni aktiverat lagkassorna. Detta gör du genom att: 


1. Navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > LAGKASSOR i takmenyn.

2. Klicka på VISA till höger om laget.

3. Klicka på INSTÄLLNINGAR.

4. Klicka på ÄNDRA om den person ni vill ändra behörighet på > välj behörighet > SPARA.


Ingen behörighetkan inte se någon information i Lagkassan eller komma åt Lagkassan överhuvudtaget.

Läsbehörighet: har tillgång till Lagkassan via LedarAppen men kan inte redigera någon information; endast läsa informationen.

Lagkassörkan administrera allt som berör det egna lagets Lagkassa via LedarAppen. 4. Starta försäljning

När ovan steg är gjorda är ni redo att komma igång med försäljningar i SportAdmin Lagkassa. Ni kan välja att starta en försäljning tillsammans med någon av våra partners eller en egen försäljning. 


Så här gör du för att starta en försäljning i SportAdmin Lagkassa.


När det kommer till försäljningsflödet gällande Folkspel så skiljer sig detta lite från övriga försäljningar. Så här gör du för att starta en försäljning via Folkspel i SportAdmin Lagkassa