I denna artikeln går vi igenom hur du som huvudadministratör startar en försäljning via Folkspel i SportAdmin Lagkassa. 

Vill ni skapa en annan försäljning i SportAdmin Lagkassa? Läs mer här. KOM IGÅNG
För att komma igång med SportAdmin Lagkassa behöver ni först aktivera funktionen och aktivera lagens lagkassor. Så här gör ni för att komma igång med SportAdmin Lagkassa →


1. Skapa försäljning och välj säljande lag

Första steget är att skapa er försäljningen via Folkspel och välja vilka lag som ska vara med i försäljningen.


1. Navigera till LAGKASSOR i vänstermeny > FÖRSÄLJNINGAR i takmenyn > NY FÖRSÄLJNING.

2. Välj någon av våra Partnerförsäljningar gällande Folkspel > SKAPA FÖRSÄLJNING.

3. Fyll i informationen


Namn: namnge försäljningen.

Från/till: ange när försäljningen startar och hur länge den pågår.

Beskrivning: här finns en förvald beskrivning som ni kan redigera om ni vill. Denna syns i medlemmarnas webshop.

Typ: välj vilken typ av intäkt försäljningen avser.

Välj konto: välj vilket konto som ska kopplas till försäljningen.

Information: här finns en förvald information som ni kan redigera om ni vill. Denna syns i medlemmarnas MedlemsApp.


4. Bocka i vilka lag som ska delta i försäljningen > klicka NÄSTA.


Nu är grundinställningarna gjorda. Dags att bestämma vilka och hur många produkter ni ska sälja.2. Välj produkter och starta försäljningen

I en Partnerförsäljning via Folkspel är produkterna redan upplagda i försäljningsmallen. Allt ni behöver göra är att markera vilken eller vilka produkter ni ska sälja och ange om ni har ett begränsat antal produkter som ni kan sälja. 

Bocka ur eventuella produkter som ni inte ska ha med i er försäljning > ange sedan om ni har ett maxtak på hur många produkter ni kan sälja. Det finns tre val: 


Obegränsat: innebär ingen begränsning, utan medlemmarna kan sälja obegränsat antal produkter.

Totalthär anger ni ett maxantal produkter per lag. Klicka på pilen till vänster om produkten om ni vill ange olika maxantal för olika lag.

Per person: här anger ni ett maxantal produkter per medlem. Klicka på pilen till vänster om produkten om ni vill ange olika maxantal för medlemmarna i olika lag.Ni kan även lägga in vad förtjänsten är per produkt om ni vill att SportAdmin ska räkna ut den totala förtjänsten i försäljningen åt er. 


Avsluta med att klicka på SPARA & FORTSÄTT > välj om ni vill skicka ut information till gruppernas lagkassörer nu eller senare. 


Nu är försäljningen skapad! Försäljningen blir synlig för medlemmarna i MedlemsAppen så fort startdatumet på försäljningen har nåtts, och medlemmarna kan därmed börja sälja!TIPS!

När försäljningen är skapad kan lagkassören göra ett automatiskt utskick från LedarAppen för att informera medlemmarna om försäljningen.