Vill ni att saldot i SportAdmin Lagkassa ska spegla vad laget faktiskt har på bankkontot? Detta kan ni enkelt göra genom att registrera en manuell transaktion i SportAdmin Lagkassa.


Alla intäktstransaktioner som genomförs via SportAdmin Lagkassa, antingen genom försäljningar eller betalningsförfrågningar, registreras automatiskt i lagets transaktionsöversikt. 


I de fall där det skett en transaktion på annat sätt än via SportAdmin Lagkassa kan ni manuellt registrera en transaktion i SportAdmin. Detta för att beloppet ska spegla lagets verkliga saldo på bankkontot.

1. Registrera manuella transaktioner

I SportAdmin Lagkassa kan ni både registrera kostnader och intäkter som manuella transaktioner. Detta gör ni genom nedan steg.


1. Navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > LAGKASSOR i toppmenyn.

2. Klicka på VISA till höger om medlemsgruppen.

3. Klicka på den gröna knappen + REGISTRERA TRANSAKTION.

4. Fyll i informationen


Intäkt/kostnad: välj om transaktionen avser en intäkt eller en kostnad.

Namn: ange namnet på transaktionen.

Datum: det datum som transaktionen ska vara kopplad till.

Belopp: ange beloppet på transaktionen.

Transaktionen avser: välj vad transaktionen avser.

Bifoga fil: möjlighet att ladda upp en fil.

Koppla till medlemmar: om transaktionen rör specifika medlemmar kan du personkoppla transaktionen och även välja om beloppet ska delas upp.


5. Klicka på SPARA.TIPS!

Behöver ni korrigera eller ta bort en manuell transaktion klicka på ÄNDRA till höger om transaktionen. 


Observera att det inte går att ångra/återställa en transaktion som blivit borttagen.Exempel på manuella transaktioner vid försäljningar

I de fall då laget exempelvis står för inköpskostnaderna av produkterna som sålts kan ni manuellt registrera detta som en kostnad i lagets lagkassa.


Eller om laget och föreningen delar på vinsten av en försäljning kan ni manuellt registrera vinstfördelningen i lagets lagkassa, genom att registrera den del som tillfaller föreningen som en kostnad från lagets saldo.

TIPS!

Kom ihåg att inga faktiska pengar flyttas till/från bankkonton när du registrerar en manuell transaktion i SportAdmin Lagkassa. Registreringen är administrativ och till för att spegla verkligheten mer korrekt. 
2. Markera en transaktion som återbetald

En transaktion som genomförts via en försäljning eller betalningsförfrågan i SportAdmin Lagkassa kan inte tas bort. En lagkassör i laget kan däremot markera en transaktion som återbetald via LedarAppen. 


Lagkassören gör detta genom att:


1. Navigera till LAGKASSOR i bottenmenyn > kicka in på försäljningen.

2. Klicka på MEDLEMMEN som det berör > BESTÄLLNINGAR.

3. Klicka på den aktuella beställningen > markera som återbetald.TIPS!

Detta är en administrativ markering; ingen faktiskt återbetalning av pengar sker. Ni måste själva se till att pengar som ska återbetalas blir återbetalda till personen det berör.


Observera att det inte går att ångra/återställa en transaktion som blivit markerad som återbetald.