Aktivitetsavgifter

Aktivitetsavgifter
Funktionen Aktivitetsavgifter används för att ta betalt för enskilda aktiviteter. Det kan vara vid exempelvis en turnering, ett läger eller en resa.  Ak...
Tors, 9 nov., 2023 vid 8:10 F.M.
Lägg till kostnad på en aktivitet
I vänstermenyn Aktivitetsavgifter samlas alla aktiviteter som är möjliga att lägga till en aktivitetsavgift på.  Lägg till kostnad på en aktivitet...
Tors, 9 nov., 2023 vid 8:33 F.M.
Redigera/ta bort en kostnad på individnivå
När en kostnad lagts till på en aktivitet kan den redigeras på personnivå. Ni kan ändra kostnadstypen, fakturaraden, beloppet eller lägga till en ny kostnad...
Ons, 18 jan., 2023 vid 4:34 E.M.
Kallelsesvar med genomförd betalning
En kallelse med tillhörande kostnad öppnas som vanligt från MedlemsAppen eller via mail. När medlemmen svarar Jag kommer skickas hen vidare till en betalsid...
Ons, 18 jan., 2023 vid 4:34 E.M.