Funktionen Aktivitetsavgifter används för att ta betalt för enskilda aktiviteter. Det kan vara vid exempelvis en turnering, ett läger eller en resa. 


Aktivitetsavgifter gör det möjligt att lägga till en avgift i samband med att en kallelse skickas ut. Medlemmen måste då betala den tillhörande avgiften för att kunna tacka ja till kallelsen. I samband med att medlemmen betalar sin kallelse med aktivitetsavgiften, sätts kallelsesvaret till Kommer och på så vis vet du som kanslist att samtliga medlemmar som har tackat ja också har betalat sin avgift för den aktuella aktiviteten. 
Kom igång

För att komma igång med funktionen behöver ni först lägga till en kostnadstyp för just denna aktivitetsavgift.

 1. Gå till Betalinställningar i vänstermenyn.
 2. Kostnadstyper i toppmenyn.
 3. Klicka på Lägg till kostnadstyp.
  Fyll i följande:
  Huvudtyp: Aktivitetsavgifter.
  Kostnadstyp: namn för kostnadstypen, exempelvis Cupavgifter eller Resor.
  Konto: konto för kostnadstypen.
  Kostnadsställe: kostnadsställe för kostnadstypen.
 4. Klicka Spara. 


Läs mer om kostnadstyper, kontoplan och kostnadsställe här.


För att koppla en kostnad till en aktivitet läs mer här.