Genom att lägga upp kostnadstyper samt koppla konton och kostnadsställen till kostnadstyperna underlättar ni för er kassör vid bokföringen. Genom att koppla konton och kostnadsställen till kostnadstyper möjliggör ni att kunna ladda ner en SIE-fil med bokföringsinformation som kassören kan ladda upp i föreningens eventuella bokföringsprogram.


Lägg till kostnadstyp

Gå in på Betalinställningar i vänstermenyn → Kostnadstyper i toppmenyn → klicka på Lägg till kostnadstyp → välj vilken huvudtyp som kostnadstypen ska tillhöra skriv ett namn på kostnadstypen → välj vilket konto och kostnadsställe du vill koppla till kostnadstypen (förutsatt att kontot och kostnadsstället är upplagd) → bocka i Aktiv om du vill kunna använda kostnadstypen → klicka sedan på Spara. 


Lägg till ett konto

Gå in på Betalinställningar i vänstermenyn → Kostnadstyper i toppmenyn  Kontoplan i undermenyn → klicka på Lägg till konto → skriv ett kontonamn ange ett kontonummer → klickan sedan på Spara.


Lägg till ett kostnadsställe

Gå in på Betalinställningar i vänstermenyn → Kostnadstyper i toppmenyn  Kostnadsställe i undermenyn → klicka på Lägg till kostnadsställe → ange en kod skriv en benämning → klicka sedan på Spara.


Hur kopplar man ett konto och ett kostnadsställe till en kostnadstyp?

Gå in på Betalinställningar i vänstermenyn → Kostnadstyper i toppmenyn → klicka på Ändra till höger om en kostnadstyp i listan välj konto och kostnadsställe klicka sedan på Spara. För att läsa mer om hur ni exporterar en SIE-fil från SportAdmin, klicka här.