IdrottOnline

Vad är IdrottOnline?

IdrottOnline är Riksidrottsförbundets system för att tex. ansöka om Statligt LOK-stöd (aktivitetsstöd). Alla föreningar oberoende på vilket administrativt system man jobbar i dagligen måste alltid ansöka om det Statligt LOK-stödet i IdrottOnline.


Ansökan om Statligt LOK-stöd:

– Manuell sammanställning
– Automatisk överföring


Manuell ansökan om Statligt LOK-stöd

Gå in i SportAdmin -> LOK-stöd -> Rapporter -> Statligt LOK-stöd ->
Välj rätt period: tex. 2019-01-01 till 2019-06-30 -> Notera eller skriv ut siffrorna

Logga in via er IdrottOnline sida -> LOK-stöd -> Ansökan -> VT19 -> Öppna ansökan -> Knappa in siffrorna från SportAdmin -> Skicka in ansökan.

Ansökan för aktiviteter bedrivna under våren 2019, 1 januari – 30 juni, ska vara inskickad senast den 25 augusti 2019 kl 23:59 till IdrottOnline.


Automatisk överföring

SportAdmin har en integration till IdrottOnline.

Därefter måste man två gånger om året logga in ni i IdrottOnline och kontrollera så att alla aktiviteter är intankade innan man skickar in ansökan.

För att skicka in ansökan gå till -> LOK-stöd -> Ansökan -> Välj period -> Öppna ansökan -> Skicka in

För att säkerställa att all data skall hinna läsas över till IdrottOnline måste alla aktiviteter för våren 2019 vara registrerade i SportAdmin senast den 20 augusti 2019.

För hösten 2019 är motsvarande datum 20 februari 2020.

Ansökan för aktiviteter bedrivna under våren 2019, 1 januari – 30 juni, ska vara inskickad senast den 25 augusti 2019 kl 23:59 till IdrottOnline. Ansökan för aktiviteter bedrivna under hösten 2019, 1 juli – 31 december, ska vara inskickad senast den 25 februari 2020 kl 23:59 till IdrottOnline.