Allmänt

LOK-stöd
Under fliken LOK-stöd finner ni all information ni behöver gällande era aktiviteter samt det statliga- och kommunala LOK-stödet. INNEHÅLL 1. ...
Tors, 18 apr., 2024 vid 8:32 E.M.
Integration IdrottOnline
IdrottOnline är Riksidrottsförbundets system för att till exempel ansöka om statligt LOK-stöd (aktivitetsstöd). Alla föreningar, oberoende vilket admin...
Tors, 18 apr., 2024 vid 8:33 E.M.