Under fliken LOK-stöd finner ni all information ni behöver gällande era aktiviteter samt det statliga- och kommunala LOK-stödet.INNEHÅLL

1. Gruppöversikt 

2. Aktivitetsöversikt

3. Skriv ut närvarokort & närvarorapport

4. Inställningar

5. Krockar

1. Gruppöversikt 

Här visas en vy över alla grupper som har någon aktivitet upplagd. Den information som sammanställs för respektive grupp under denna flik är:


Aktiviteter - totalt upplagda aktiviteter.

Tävlingar/Matcher - antal tävlingar/matcher utifrån totala antalet aktiviteter.

Obekräftade - aktiviteter som genomförts men ej bekräftats.
Ej godkända - antal aktiviteter som ej är godkända utifrån LOK-stödsreglerna.

Gruppaktiviteter - antal genomförda aktiviteter som uppfyller kriterierna för LOK-stöd.

Deltagartillfällen - summan av antal deltagare under gruppaktiviteterna.TIPS! 
För att få LOK-stöd är det viktigt att aktiviteterna är bekräftade. Klicka på ett gruppnamn för att direkt komma till närvarokortet. Bekräfta aktiviteterna som ni vet ska bekräftas.2. Aktivitetsöversikt

Här ges en sammanställning över samtliga aktiviteter samt dess status (obekräftad eller bekräftad). 


ApN/Rbok

Är föreningen ansluten till ApN/Rbok visas det datum då aktiviteten skickades till ApN/Rbok i kolumnen ApN/Rbok. 


IdrottOnline

Om föreningen har aktiverat Integrationen till IdrottOnline visas datumet då aktiviteten skickades till IdrottOnline i kolumnen IdrottOnline.3. Skriv ut närvarokort & närvarorapport

Utöver Gruppöversikten och Aktivitetsöversikten finns två till typer av rapporter som kan vara behjälpliga när det är dags att ansöka om LOK-stöd. 


Skriv ut närvarokort

Här kan föreningen skriva ut samtliga närvarokort utifrån de statliga eller kommunala bidragsreglerna.


Närvarorapport

Här visas närvarostatistik över föreningens deltagare och ledare. 4. Inställningar

Här visas vilka inställningar föreningen har gällande det statliga- och kommunala LOK-stödet. Det är också här föreningen aktiverar det kommunala LOK-stödet. 


Föreningen kan även under Platser i undermenyn hantera sina platser. Läs mer om Platser här5. Krockar

Här visas en sammanställning på föreningens krockar gällande närvarorapporteringen. Om en personer är närvarorapporterade i två olika grupper där tiden är samma eller överlappande bildas en krock som då visas under denna flik.


Anledningen till att det blidas en krock är för att en person inte kan vara närvarorapporterad i flera grupper under samma/överlappande tid. För att åtgärda detta behöver personen plockas bort från närvaron i en av grupperna som orsakar krocken. Detta gör ni genom att klicka på gruppens namn för att komma till den gruppens närvarokortet → Avbekräfta 

den aktuella aktiviteten bocka ur den aktuella personen från närvaron Bekräfta aktiviteten på nytt.


Ledare

Under Krockar ledare i undermenyn kan ni hantera krockar som berör ledare och härifrån kan ni markera att ledaren inte ska få LOK-stöd för en av aktiviteterna. 


När en ledare markerats som Ej LOK-stöd på en aktivitet syns detta i närvarokortet för den aktuella gruppen. Ledarens ruta för den aktiviteten kommer vara blå-markerad samt innehålla en redigeringspenna. Klickar ni på redigeringspennan kommer ni aktivera ledaren för LOK-stöd igen.