Under Föreningsinställningar i vänstermenyn → Platser i toppmenyn lägger föreningen upp samtliga platser som används. 


Om kommunen som föreningen tillhör är ansluten till ApN eller Rbok kopplar ni era platser till en anläggning hos kommunen under denna flik.