LOK-stödsansökan görs två gånger om året, och denna görs i IdrottOnline. 

LOK-stödsansökan för hösten 2023 ska vara inne senaste den 25:e februari 2024.
Ansökan görs via er IdrottOnline-sida. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara bekräftade i SportAdmin senast den 20:e februari 2024.
 INNEHÅLL

1. Vad innebär statligt LOK-stöd?

2. Ansök om statligt LOK-stöd

3. Vanliga frågor & svar
1. Vad innebär statligt LOK-stöd?

För att stödja barn- och ungdomsidrotten har Riksidrottsförbundet instiftat det statliga LOK-stödet. De föreningar som är anslutna till något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund samt bedriver verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år har möjlighet att ansöka om statligt LOK-stöd. Detta görs två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. 


2. Ansök om statligt LOK-stöd

Ansökan om det statliga LOK-stödet görs via IdrottOnline, som är Riksidrottsförbundets administrationssystem. Ansökan görs terminsvis, två gånger per år. TIPS! 
De LOK-stödsperioder som Riksidrottsförbundet har är:
  • xxxx-01-01 -- xxxx-06-30
  • xxxx-07-01 -- xxxx-12-31


Om er förening har aktiverat integrationen till IdrottOnline skickar vi över era aktiviteter från SportAdmin till IdrottOnline. 


Steg 1: Kontrollera aktiviteter i SportAdmin

Vi skickar automatiskt över aktiviteterna från SportAdmin till IdrottOnline en gång om dagen. För att en aktivitet ska kunna skickas över till IdrottOnline behöver den vara bekräftad i SportAdmin. Innan ni gör er ansökan hos IdrottOnline behöver ni kontrollera att alla aktiviteter från SportAdmin syns i IdrottOnline. Detta gör ni genom:


1. Logga in i SportAdmin.

2. Navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > STATLIGT LOK-STÖD i toppenmenyn.

3. Välj rät RF-period i rullistan. 

4. Notera antalet aktiviteter som har skickat över till IdrottOnline. Samma siffra ska återfinnas när ni öppnar er LOK-stödsansökan i IdrottOnline.


5. Logga in i IdrottOnline. 

6. Navigera till LOK i toppmenyn > ANSÖKAN i vänstermenyn.

7. Öppna ansökan. 

8. Siffran som ni ser där ska stämma överrens med den siffra ni noterade i SportAdmin. 


Stämmer inte siffran? Dubbelkolla att integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline är aktiverad. Så här aktiverar du integrationen.


Steg 2: Godkänn ansökan i IdrottOnline

För att godkänna er LOK-stödsansökan, följer ni nedan steg. 


1. Logga in i IdrottOnline. 

2. Navigera till LOK i toppmenyn > ANSÖKAN i vänstermenyn.

3. Öppna ansökan. 

4. Kontrollera att siffran stämmer.

5. Klicka på GÅ VIDARE längst ner.

6. Klicka på SKICKA IN.


3. Vanliga frågor & svar

När är deadline för LOK-stödsansökan?

LOK-stödsansökan för hösten 2023 ska vara inne senaste den 25:e februari 2024. Ansökan görs via IdrottOnline. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara bekräftade i SportAdmin senast den 20:e februari 2024.


Vad skickar SportAdmin över till IdrottOnline?

I och med att vår integration är framtagen för LOK-stödet skickar vi endast över bekräftade aktiviteter och de personer som är närvarorapporterade på dessa aktiviteter. Vi skickar inte över hela föreningens register.


Hur ofta gör ni sändningar till IdrottOnline?

Vi gör sändningar automatiskt varje dag, förutsatt att det inte finns en pågående sändning.


Hur vet jag när den senaste sändningen gjordes?

Ni kan se när den senaste sändningen gjordes, och statusen på denna, under LOK-STÖD i vänstermenyn → STATLIGT LOK-STÖD i toppen.Klar: Sändningen har gått igenom och lästs in av IdrottOnline. Aktiviteterna som sändningen innehöll återfinns därmed nu i IdrottOnline.

Bearbetas: Sändningen har skickats från oss, men IdrottOnline håller på och bearbetar den.

Fel: Något har gått fel med er senaste sändning. Läs vad felmeddelandet säger och åtgärda felet eller kontakta oss så hjälper vi er.


Hur vet jag om en aktivitet har skickats över till IdrottOnline?

Ni kan se vilket datum respektive aktivitet skickats över till IdrottOnline under LOK-STÖD i vänstermenyn → AKTIVITETSÖVERSIKT i toppen → välj rätt RF-period → i kolumnen IdrottOnline visas det datum som aktiviteten lästs in hos IdrottOnline.


Hur vet jag att allt stämmer?

Det finns en kontrollsiffra som visar antalet aktiviteter som vi skickat över till IdrottOnline under LOK-STÖD i vänstermenyn → STATLIGT LOK-STÖD i toppen → välj rätt RF-period. Denna siffra ska ni återfinna i IdrottOnline när ni öppnar er ansökan.


Vi har en varning att en aktivitet ej är godkänd i SportAdmin. Behöver vi göra något?

Vi varnar om de grundläggande LOK-stödskraven inte uppfylls för att ni som föreningen ska kunna vidta en åtgärd om det behövs, men aktiviteterna skickas ändå över till IdrottOnline och sedan är det de som gör bedömningen om aktiviteten är godkänd/icke godkänd.Hittar du inte svaret på din fråga?

Kom ihåg att ni alltid är välkomna att höra av er till vår support.
040 - 630 10 60