LOK-stödsansökan för hösten 2023 ska vara inne senaste den 25:e februari 2024.
Ansökan görs via er IdrottOnline-sida. Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline måste aktiviteterna vara registrerade i SportAdmin senast den 20:e februari 2024.
 


Hanteringen av din förenings LOK-stödsansökan, två gånger om året, skiljer sig beroende på en stor fråga: Använder ni SportAdmins integration till IdrottOnline?


Ja, vi har integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline

Föreningens aktiviteter skickas automatiskt över från SportAdmin till IdrottOnline dagligen. För att dubbelkolla så att alla aktiviteter har skickats över, vänligen gör så här:


1. Logga in i SportAdmin → gå till LOK-stöd i vänstermenyn → Statligt LOK-stöd i toppmenyn → välj rätt RF-period. 

… på sidan finns antal aktiviteter som har skickats över till IdrottOnline. Samma siffra ska återfinnas när ni öppnar er LOK-stödsansökan i IdrottOnline. 


2. IdrottOnline: Aktivitet i toppmenyn → Aktiviteter i vänstermenyn → klicka på Utökad sökning → välj rätt LOK-period → klicka på Sök. 

… längst ner till höger på sidan finns Antal poster. Denna siffran ska stämma överens med siffran i SportAdmin.


- Om siffran stämmer är det dags att skicka in ansökan. I IdrottOnline, gå till LOK-stöd i toppmenyn → Ansökan i vänstermenyn → klicka på knappen längst ner till höger Öppna ansökan för XXX → se över så att siffrorna stämmer → jämför siffran total antal registrerade/inlästa aktiviteter med siffran i SportAdmin → klicka på Gå vidare längst ner på sidan → skicka in/godkänna ansökan.


- Om siffran inte stämmer, vänligen se till att integrationen är påslagen både i SportAdmin och i IdrottOnline. 

1. SportAdmin: Fler funktioner i vänstermenyn → Informationssida i toppmenyn → se till att IdrottOnline-boxen är aktiverad. 

2. IdrottOnline: Administration i toppmenyn → Integration i vänstermenyn → se till att SportAdmin ligger som en rad i listan samt att Aktivera-knappen är aktiverad. 


Nej, vi har inte integrationen till IdrottOnline

Från och med RF-perioden HT 2020 har Riksidrittsförbundet beslutat att all närvaroregistrering måste ske digitalt. Det innebär att ifall din förening tidigare har fört närvaro antingen på papper, eller lokalt i SportAdmin utan att synka över närvarokorten till IdrottOnline, och sedan knappat in sammanställningen i IdrottOnline kommer det inte längre att vara tillräckligt underlag för er LOK-stödsansökan. 


Vi rekommenderar såklart att ni kopplar på integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline, men om ni inte vill göra det är alternativet att föra er närvaro direkt i IdrottOnlines system.