IdrottOnline är Riksidrottsförbundets system för att tex. ansöka om Statligt LOK-stöd (aktivitetsstöd). Alla föreningar oberoende vilket administrativt system föreningen jobbar i dagligen måste alltid ansöka om det Statligt LOK-stödet i IdrottOnline.


Integration till IdrottOnline

SportAdmin har en integration till IdrottOnline, vilket medför automatisk överföring av aktiviteter och personer (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är närvarorapporterade under någon aktivitet i SportAdmin till IdrottOnline. 


Överföringen av bekräftade, avbekräftade eller ändrade aktiviteter skickas automatiskt över till IdrottOnline en gång i veckan (förutsatt att det inte ligger en pågående sändning igång). Aktiviteterna återfinns i IdrottOnline när de har bearbetat sändningarna i turordning. Om er förening använder SportAdmin samt närvarorapporterar i SportAdmin har ni därmed kommit en bra bit på vägen och relevant information för er LOK-stödsansökan skickas då automatsikt över till IdrottOnline regelbundet om ni har integrationen aktiverad. 


Överföring av personer

En person (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är närvarorapporterad på en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till IdrottOnline. 

OBS! Skulle föreningen ta bort en person från SportAdmin, tas den i dagsläget inte bort i IdrottOnline automatiskt. 


De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:

  • förnamn
  • efternamn
  • personnummer/födelsedata och nationalitet


Aktivera integrationen till IdrottOnline

Steg 1
Logga in i SportAdmin gå till Fler funktioner i vänstermenyn Informationssida i toppmenyn klicka på IdrottOnline → läs igenom villkoren Aktivera.


Steg 2
Logga in i IdrottOnline Administration Integration välj att aktivera med SportAdmin.

Behöver du en guide till integrationen i IdrottOnline? Klicka här


Vi skickar över aktiviteterna för innevarande period.
Aktivera integrationen kan endast göras av de som har behörigheten Huvudadministratör i SportAdmin.


Aktivera en sektion eller ett lag

En sektion eller ett lag kan inte aktivera integrationen själv. Hela föreningen (ett konto hos SportAdmin) ingår i integrationen och samtliga aktiviteter kopplade till föreningens SportAdmin-kontot kommer att skickas över.


Viktiga datum

Om ni har integrationen påkopplad finns det två datum som ni i föreningen behöver hålla koll på.


10 februari och 10 augusti är sista dag att vara klar med er närvarorapportering i SportAdmin. Detta för att säkerställa att datan hinner skickas över till IdrottOnline i tid.


Ansökan om Statligt LOK-stöd

Ansökan om statligt LOK-stöd görs i IdrottOnline. Ni som förening behöver därmed två gånger om året logga in i IdrottOnline och kontrollera så att alla aktiviteter är inlästa innan ni sedan skickar in och godkänner er LOK-stödsansökan.


För att skicka in ansökan i IdrottOnline gå till LOK-stöd Ansökan Välj period Öppna ansökan Skicka in.