IdrottOnline är Riksidrottsförbundets system för att till exempel ansöka om statligt LOK-stöd (aktivitetsstöd). Alla föreningar, oberoende vilket administrativt system föreningen jobbar i dagligen, måste alltid ansöka om det statligt LOK-stödet i IdrottOnline.INNEHÅLL

1. Integration till IdrottOnline

2. Överföring av personer

3. Aktivera integrationen till IdrottOnline

1. Integration till IdrottOnline

SportAdmin har en integration till IdrottOnline, vilket medför automatisk överföring av aktiviteter och personer (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är närvarorapporterade under någon aktivitet i SportAdmin till IdrottOnline. 


Överföringen skickas automatiskt över till IdrottOnline dagligen (förutsatt att det inte ligger en pågående sändning igång). Aktiviteterna återfinns i IdrottOnline när de har bearbetat sändningarna i turordning. Om er förening använder SportAdmin samt närvarorapporterar i SportAdmin har ni därmed kommit en bra bit på vägen och relevant information för er LOK-stödsansökan skickas då automatsikt över till IdrottOnline regelbundet om ni har integrationen aktiverad. 


2. Överföring av personer

En person (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är närvarorapporterad på en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till IdrottOnline. 

OBS! Skulle föreningen ta bort en person från SportAdmin, tas den inte bort i IdrottOnline automatiskt. 


De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:

  • förnamn
  • efternamn
  • personnummer/födelsedata och nationalitet


3. Aktivera integrationen till IdrottOnline

För att integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline ska fungera behöver den aktiveras BÅDE i SportAdmin och IdrottOnline. 


Steg 1: Aktivera i SportAdmin

1. Logga in i SportAdmin.

2. Navigera till HEM i vänstermenyn. 

3. Klicka på den blå boxen för Integration IdrottOnline. 

4. Läs igenom och godkänn villkoren. 

5. AKTIVERA


Aktivera integrationen kan endast göras av de som har behörigheten Huvudadministratör i SportAdmin.


Steg 2: Aktivera i IdrottOnline

1. Logga in i IdrottOnline.

2. Navigera till ADMINISTRATION i toppmenyn > INTEGRATION i vänstermenyn. 

3. Välj att aktivera med SportAdmin. 


Behöver du en guide till integrationen i IdrottOnline? Klicka här.


Aktivera en sektion eller ett lag

En sektion eller ett lag kan inte aktivera integrationen själv. Hela föreningen (ett konto hos SportAdmin) ingår i integrationen och samtliga aktiviteter kopplade till föreningens SportAdmin-kontot kommer att skickas över.
TIPS! 
Läs mer om det statliga LOK-stödet och hur ni ansöker om detta här