Ska ditt lag arrangera en försäljning via Folkspel? Detta kan ni smidigt hantera i SportAdmin Lagkassa, och hålla koll på allt kring transaktionerna samt hur försäljningen går för varje medlem.  


Vill du hellre se videos på hur lagkassan fungerar? Lär dig mer i SportAdmins LedarHub →

Vill du läsa om hur du hanterar andra försäljningar? Läs mer här →
KOM IGÅNG

2. Lägg till produkter

3. Dela ut produkter till medlemmarna och hantera beställningar
1. Skapa försäljning

Som lagkassör kan du skapa er försäljning via Folkspel direkt i LedarAppen. I vissa fall har din förening redan skapat en försäljning åt laget eller hela föreningen. Hoppa i så fall vidare till 3. Följ försäljningen →


För att starta en försäljning följer du nedan steg. 


1. Öppna LedarAppen.

2. Navigera till LAGKASSAN i bottenmenyn. 

3. Klicka på PLUSTECKNET uppe till höger > SKAPA NY FÖRSÄLJNING > välj någon av våra partnerförsäljning via Folkspel SKAPA FÖRSÄLJNING

4. Fyll i Grundinställningarna.


Namn: Ange ett namn för försäljningen, t.ex. "Sverigelotten".

Start/slut: ange när försäljningen startar och hur länge den pågår.

Beskrivning: här finns en förvald beskrivning som ni kan redigera om ni vill. Denna syns i medlemmarnas webshop.

Försäljningen avser: välj vilken typ av intäkt försäljningen avser.

Mottagarkonto: välj vilket konto som ska kopplas till försäljningen.

Information för medlemmar: här finns en förvald information som ni kan redigera om ni vill. Denna syns i medlemmarnas MedlemsApp.

Försäljningsmål: välj om ert lag vill ha ett försäljningsmål. Medlemmarna kommer att kunna följa hur gruppen ligger till mot målet i MedlemsAppen.

Topplista: välj om ert lag vill ha en topplista. Topplistan kommer att synas i MedlemsAppen och visar vilka tre medlemmar som sålt mest i gruppen.


5. Avsluta med att klicka på NÄSTA.2. Välj produkter

I en Partnerförsäljning via Folkspel är produkterna redan upplagda i försäljningsmallen. Allt ni behöver göra är att markera vilken eller vilka produkter ni ska sälja och ange om ni har ett begränsat antal produkter som ni kan sälja. 

Bocka ur eventuella produkter som ni inte ska ha med i er försäljning > ange sedan om ni har ett maxtak på hur många produkter ni kan sälja. Det finns tre val: 


Obegränsat: innebär ingen begränsning, utan medlemmarna kan sälja obegränsat antal produkter.

Totalthär anger ni ett maxantal produkter för hela laget.

Per person: här anger ni ett maxantal produkter per medlem.


Ni kan även lägga in vad förtjänsten är per produkt om ni vill att SportAdmin ska räkna ut den totala förtjänsten i försäljningen åt er. 


Avsluta med att klicka på SPARA & FORTSÄTT > välj om ni vill skicka ut information till medlemmarna nu eller senare. 


Nu är försäljningen skapad! Försäljningen blir synlig för medlemmarna i MedlemsAppen så fort startdatumet på försäljningen har nåtts, och medlemmarna kan därmed börja sälja!3. Följ försäljningen

Som lagkassör kan du markera produkterna som mottagna när en medlem hämtat ut sina produkter. Du kan också se alla beställningar som har gjorts till respektive medlem samt om produkterna har markerats som levererade till köparen av medlemmen. I och med detta kan ni helt enkelt följa medlemmarnas försäljningar, hur många produkter de sålt och även hur många produkter respektive medlem ska lämna tillbaka efter att försäljningen är avslutad.


Navigera till LAGKASSAN > klicka på den aktuella försäljningen > välj rätt medlem > klicka på BESTÄLLNINGAR. Där ser du informationen om köpet och om beställningen är levererad eller ej. TIPS! 

Har det lagts en beställning av misstag? Klicka på köparens namn och sen på soptunnan i höger hörn. Har köparen gjort en betalning behöver denna återbetalas av föreningen och därefter markeras i fliken Transaktioner som återbetald.