När betalningar genomförs i Lagkassan samlas alla transaktioner i Lagkassans inbetalningsrapport. Denna finner du under Lagkassor i vänstermenyn → Rapporter i toppmenyn → Inbetalningsrapport.


Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten. Du får då ut en summering av perioden under fliken Summering, men du får även ut en lista på periodens alla betalningar under fliken Transaktioner. 


För att summeringen ska vara till så stor hjälp som möjligt i din bokföring behöver ett gäng förberedelser göras. Du kan läsa mer om dem här.