För att kunna utnyttja det bokföringsunderlag som skapas i lagkassan på bästa sätt, behöver lite förberedelser göras. Förberedelserna kan endast göras av en huvudadministratör i föreningen. Detta är ett arbete som du endast behöver göra en gång, vid uppstart av lagkassan. 


1. Lägg till bokföringskonton

Lägg till de konton som du bokför lagkassans intäkter och kostnader på. Det gör du på följande sätt:

 1. Klicka på Betalinställningar i vänstermenyn --> Kostnadstyper i takmenyn --> Kontoplan i den undre takmenyn.
 2. Klicka på Lägg till konto och fyll i följande fält:
  1. Ange namn för kontot.
  2. Ange kontonummer för kontot.
  3. Klicka på Spara.
 3. Upprepa tills du har lagt till alla bokföringskonton ni vill ha till Lagkassan.2. Lägg till kostnadsställen

Lägg till de kostnadsställen som ni bokför era olika lagkassor på. 

 1. Klicka på Betalinställningar i vänstermenyn --> Kostnadstyper i takmenyn --> Kostnadsställe i den undre takmenyn.
 2. Klicka på Lägg till kostnadsställe och fyll i följande uppgifter:
  1. Ange kod för kostnadsstället.
  2. Ange benämning för kostnadsstället.
  3. Klicka på Spara.
 3. Upprepa tills du har lagt till alla kostnadsställen ni vill ha till Lagkassan (vanligtvis ett per lag som har en lagkassa).3. Koppla bokföringskonton med kostnadstyper

När alla dina bokföringskonton finns på plats för Lagkassan, måste dessa kopplas ihop med Lagkassans kostnadstyper. Det gör du på följande sätt. 

 1. Klicka på Lagkassor i vänstermenyn --> Rapporter i takmenyn --> Kostnadstyper i den undre takmenyn.
 2. Klicka på Ändra på en kostnadstyp, välj vilket bokföringskonto du vill koppla till denna kostnadstyp och klicka sedan på Spara. 
 3. Upprepa tills du har kopplat ett bokföringskonto till varje kostnadstyp.Steg 4: Koppla kostnadsställen med lagkassor

Sista steget är att koppla de kostnadsställen du lagt upp till respektive lagkassa. Det göra du på följande sätt. 

 1. Klicka på Lagkassor i vänstermenyn --> Rapporter i takmenyn --> Kostnadsställe i den undre takmenyn.
 2. Välj kostnadsställe i rullistan på respektive lagkassa.
 3. Klicka på Spara.