Ni som förening har möjlighet att exportera all transaktionshistorik från Lagkassan inom ett givet datumintervall genom en SIE-fil. Denna kan sedan importeras i de flesta bokföringsprogram. 


SIE-filen är av typen SIE4. Med en SIE4-fil är det möjligt att flytta över bokföringsdata (verifikat) som har bokförts i ett program till ett annat program. Den SIE-fil som ni kan exportera från SportAdmin Lagkassa innehåller verifikat samt kostnadsställe för varje enskild händelse mellan de datum ni väljer att ta ut en fil för, vilket innebär att den kan importeras i ert bokföringssystem för er som bokför enligt inbetalning-/kontantmetoden. 


Inställningar

Innan ni tar ut en SIE-fil för Lagkassan behöver förberedelser göras. Du kan läsa hur du gör dessa förberedelser här. 

                       

Tar ut en SIE-fil

För att ta ut en SIE-fil går ni till Lagkassor i vänstermenyn → SIE-fil i toppmenyn → välj ett från- och tilldatum → välj om du vill inkludera manuellt registrerade transaktioner i filen   Ladda ner SIE-fil.


Det kommer då att laddas ner en SIE-fil till din dator med samtliga betalningar inom det valda datumintervallet.


Importera SIE-filen

Innan ni importerar SIE-fil till föreningens bokförings-/redovisningssystem behöver ni kontrollera alla inställningar och att ni har en kontoplan upplagd i ert bokförings-/redovisningssystem.


Därefter kan ni importera den i föreningens bokförings-/redovisningssystem. Hur ni importerar filen är individuellt för varje bokförings-/redovisningssystem – hör av er till dem för mer information om hur ni importerar en fil. 

 

Övrigt

Tänk på att om ni tar ut två filer för samma datum kommer fakturorna från det datumet komma med i SIE-filen två gånger. Importerar ni båda dessa filerna kommer det bli en dubblett i ert bokföringssystem som ni kommer behöva hantera manuellt. Vi rekommenderar därför att alltid endast ta ut en SIE-fil för dagar som redan är passerade. Tar ni ut en SIE-fil med dagens datum finns det risk att det kommer in fler betalningar efter att ni tagit ut filen och att ni då behöver ta ut en fil som inbegriper dagens datum igen.                        


Ni kan se historiken för vilka datum och tider ni tagit ut en SIE-fil i listan på sidan. Ni kan också ladda ner filer som ni redan skapat igen genom att trycka på Ladda ner på varje rad. 

                       

När en betald faktura finns med i en SIE-fil kan den inte längre ändras i Lagkassan. Detta eftersom betalningen då är bokförd.