Detta gäller för föreningar med familjemedlemskap inställt på Föreningsstyrt (avi/bok) eller Automatiskt (avi/bok).*


När en medlem tar emot sin avisering är det upp till medlemmen själv att välja vilken typ av medlemskap som önskas; enskilt medlemskap eller familjemedlemskap. 

  • om medlemmen väljer familjemedlemskap bockas medlemsavgiften av på alla familjemedlemmars aviseringar. 
  • om medlemmen väljer enskilt medlemskap kommer medlemsavgiften endast att bockas av på den aviseringen som medlemmen väljer att betala.


Familjemedlem som betalat enskilt medlemsskap

Om en medlem redan har betalt för ett enskilt medlemskap och i efterhand önskar ett familjemedlemskap behöver ni kreditera alla familjemedlemmars fakturor se till att alla familjemedlemmar är ihopkopplade → avisera familjen på nytt. 


Lägga till ytterligare familjemedlem i ett redan betalt familjemedlemskap 

Om familjen redan betalt ett familjemedlemskap, men vill lägga till en person i efterhand så gör ni så här:

  1. Se till att personen inte betalt något enskilt medlemskap, om den gjort det behöver ni kreditera den fakturan.
  2. Koppla in personen i familjen under Personregister i vänstermenyn → Familjekopplingar i toppmenyn. Läs mer här.
  3. Gå till Fakturering i vänstermenyn → Familjefakturering i toppmenyn → välj rätt period → i rullistan för fakturor väljer ni Visa familjer med minst en faktura leta upp familjen i listan.
  4. Bocka i den familjemedlem som ni vill lägga till i familjemedlemskapet. 


Personen är nu tillagd och kommer inkluderas i familjemedlemskapet och har därmed ett betalt familjemedlemskap för perioden.


*Vilken inställning har vi?

Gå till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Perioder i toppmenyn → i kolumnen Typ ser ni vilken typ av familjemedlemskap ni har inställd på er period/era perioder.