För föreningar med Kansliservice med familjemedlemskap inställt på Föreningsstyrt (avi/bok) eller Automatiskt (avi/bok).*


När en medlem tar emot sin avisering är det upp till medlemmen själv att välja vilken typ av medlemskap som önskas; enskilt medlemskap eller familjemedlemskap. 

  • om medlemmen väljer familjemedlemskap bockas medlemsavgiften av på alla familjemedlemmars aviseringar. 

  • om medlemmen väljer enskilt medlemskap kommer medlemsavgiften endast att bockas av på den aviseringen som medlemmen väljer att betala.


Om en medlem redan har betalt för ett enskilt medlemskap och i efterhand önskar ett familjemedlemskap, kreditera alla familjemedlemmars fakturor se till att alla familjemedlemmar är ihopkopplade → avisera familjen på nytt. 


Om familjen redan betalt familjemedlemskap, men vill lägga till en person i efterhand så gör ni så här:

  1. Se till att personen inte betalt något enskilt medlemskap, om den gjort det behöver ni kreditera den fakturan så att personen inte har något betalt medlemskap för medlemsåret.
  2. Koppla in personen i familjen under Personregister → Familjekopplingar
  3. Gå till Fakturering Familjefakturering. Välj rätt period och leta upp familjen i listan
  4. Bocka i den familjemedlem som ni vill lägga till i familjemedlemskapet. 

Personen är nu tillagd och har ett betalt familjemedlemskap för perioden.


*Vilken inställning har vi?
Gå till: “Inställningar" i vänstermenyn → “Perioder” i toppmenyn → klicka på "Ändra” ute till höger om en period → se vilken typ av familjemedlemskap som är inställt.