Om föreningen erbjuder sina medlemmar familjemedlemskap av typen Föreningsstyrt (gruppfakt.) eller Föreningsstyrt (avi/bok) måste ni koppla ihop vilka personer som är en familj. Under Personregister i vänstermenyn Familjekopplingar i toppmenyn, visas hur många möjliga nya familjer som finns i SportAdmin. Där visas även hur många personer som skulle kunna ingå i en redan befintlig familj. Klicka på länken Klicka här för att hantera >> för att hantera dessa familjer. Systemet tittar på gemensam adress och/eller hemtelefonnummer. Tänk på att personer som bor i hyreshus kan ha samma adress. Var noga att titta på om efternamnen stämmer.


OBS! Använder ni familjemedlemskap av typen Automatiskt (Avi/Bok) behöver ni inte koppla ihop familjer. Det kan medlemmen göra själv vid avisering eller bokning. 


Ny familjekoppling

Om systemet inte automatiskt identifierar en familj kan ni även skapa familjer manuellt. Klicka på knappen Ny familjekoppling → sök på personens efternamn. Den första personen som söks fram när man skapar en ny familj blir automatiskt familjeöverhuvud. Sök därefter efter nästa familjemedlem och koppla denna till rätt överhuvud.Ändra överhuvud

För att ändra överhuvud för en familj klickar ni på knappen Ändra för den person som ska bli nytt familjeöverhuvud. Bocka i rutan Överhuvud Uppdatera.


OBS! Använder ni alternativen Föreningsstyrt (Avi/Bok) eller Automatiskt (Avi/Bok) spelar det ingen roll vem som är familjens överhuvud.


Ta bort en person från familj

Ska en person tas bort från en familj, klicka på Ändra till höger om personens namn och sedan på Ta bort.