Familjekopplingar

Om föreningen erbjuder sina medlemmar familjemedlemskap av typen "Föreningsstyrt (gruppfakt.)" eller "Föreningsstyrt (avi/bok)" måste ni koppla ihop vilka personer som är en familj. Under "Personregister" i vänstermenyn och fliken ”Familjekopplingar” i toppmenyn, visas hur många möjliga nya familjer som finns i SportAdmin. Där visas även hur många personer som skulle kunna ingå i en redan befintlig familj. Klicka på länken ”Klicka här för att hantera >>” för att hantera dessa familjer. Systemet tittar på gemensam adress, efternamn och hemtelefonnummer. Tänk på att personer kan ha samma adress som bor i hyreshus. Var noga att titta på om efternamnen stämmer.

                                                                                                                                                                                                  OBS! Använder ni familjemedlemskap av typen "Automatiskt (Avi/Bok)" behöver ni inte koppla ihop familjer. Det kan medlemmen göra själv vid avisering eller bokning. 


Ny familjekoppling

Om systemet inte automatiskt identifierar en familj kan även manuella familjer skapas. Klicka på knappen ”Ny familjekoppling”. Sök på en persons efternamn. Den första personen som söks fram när man skapar en ny familj blir automatiskt familjeöverhuvud. Sök därefter efter nästa familjemedlem och koppla denna till rätt överhuvud.Ändra överhuvud

För att ändra överhuvud för en familj klickar man på knappen ”Ändra” för den person som ska bli nytt familjeöverhuvud. Klicka i rutan ”Överhuvud” och ”Uppdatera”.


OBS! Använder ni alternativen "Föreningsstyrt (Avi/Bok)" eller "Automatiskt (Avi/Bok)" spelar det ingen roll vem som är familjens överhuvud.


Ta bort en person från familj

Ska en person tas bort från en familj, klicka på ”Ändra” höger om personens namn och ”Ta bort”