Övrigt

Ändra kostnad för en avisering
Både innan och efter en avisering skickats ut kan ni ändra kostnad på enskilda aviseringar. Detta gör ni genom att, Gå till medlemsgruppen där medlemmen ...
Tors, 12 jan., 2023 vid 2:35 E.M.
Avisera en ny medlem enskilt
Om ni vill avisera en enskild medlem, som exempelvis börjar efter gruppen fått sin avisering, gör ni enligt följande: Se till att medlem är med i medlemsg...
Tors, 19 jan., 2023 vid 11:35 F.M.
Aviseringar i medlemsgrupper
Under Medlemsgrupper i vänstermenyn → vald grupp i rullistan, syns varje medlems status för aviseringen. Status I kolumnen för Status syns den status ...
Tis, 17 jan., 2023 vid 10:51 E.M.
Medlem vill ha familjemedlemskap i efterhand
Detta gäller för föreningar med familjemedlemskap inställt på Föreningsstyrt (avi/bok) eller Automatiskt (avi/bok).* När en medlem tar emot sin aviserin...
Tis, 17 jan., 2023 vid 10:59 E.M.
Sista betaldatum har passerat och jag vill skicka ut en ny avisering
En passerad avisering går inte att betala. Om medlemmen önskar att betala efter att aviseringen har passerat måste följande göras: 1. Stoppa aviseringen...
Tis, 17 jan., 2023 vid 11:00 E.M.
Medlem får påminnelser trots att det står Faktureras ej
Ofta när detta händer har en medlem som inte ska bli aviserad, blivit aviserad. Istället för att först stoppa aviseringen som gått iväg och sedan bocka i Fa...
Tis, 17 jan., 2023 vid 11:02 E.M.
Vad händer med aviseringen när jag flyttar en medlem mellan två grupper?
Ibland händer det att en medlem ska flyttas från en grupp till en annan. Det är enkelt att utföra själva flytten i SportAdmin, men det kan skilja sig en ani...
Tis, 17 jan., 2023 vid 11:05 E.M.
Medlem har fått avisering från två grupper, som båda innehåller en medlems- och träningsavgift
Om en medlem blir aviserad i flera grupper, exempelvis grupp 1 och 2, som båda innehåller en medlems- samt träningsavgift kan medlemmen inte bli dubbeldebit...
Tis, 17 jan., 2023 vid 11:07 E.M.
Medlem har betalt på annat sätt, än via sin avisering
Om en medlem av någon anledningen har betalat in via föreningens swish/bankgiro/plusgiro/kontanter trots att era medlemmar ska betala via sin avisering kan ...
Tis, 17 jan., 2023 vid 11:09 E.M.