Om ni vill avisera en enskild medlem, som exempelvis börjar efter gruppen fått sin avisering, gör ni enligt följande:

  1. Se till att medlem är med i medlemsgrupp. Om medlemmen inte är med i medlemsgruppen behöver ni börja med det. Klicka HÄR >> för att läsa hur ni gör.
  2. För att skicka iväg aviseringen till den enskilda medlemmen går till Medlemsgrupper i vänstermenyn välj grupp i rullistan → klicka på flygplanet ute till höger om medlemmens rad → välj antal betaldagar (7, 14 eller 21 dagar) → klicka på Skicka.


Flygplanet ser ut så här: