För att lägga till en medlem i en medlemsgrupp, gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn → välj period och grupp i rullistorna som du vill lägga till medlemmen i → klicka på knappen ”Lägg till medlem”. Sök på medlemmens namn för att ta reda på om medlemmen redan finns med i föreningens personregister. Hittas inte medlemmen så klicka på ”Ny medlem” och skriver in medlemmens uppgifter. Ange vilken gruppkoppling medlemmen ska ha till gruppen → Spara.