Lägg till medlem i en medlemsgrupp

Gå till ”Medlemsgrupper”, välj period och grupp som du vill lägga till medlemmen i. Klicka på knappen ”Lägg till medlem”.

Sök på medlemmens namn för att ta reda på om medlemmen redan finns med i föreningens personregister. Hittas inte medlemmen så klicka på knappen ”Ny medlem” och skriver in medlemmens uppgifter.


Ange vilken gruppkoppling medlemmen ska ha till gruppen. Spara!