Under CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn, kan föreningen samla sponsorer och andra organisationer som har koppling till föreningen. Detta blir som ett register över föreningens organisationer, liksom personregistret.

Lägg till en organisation

 1. Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn.
 2. Klicka på Lägg till organisation.
 3. Fyll i organisationsuppgifterna. 
 4. Koppla till eventuell organisationsgrupp (förutsatt att det finns någon, läs mer under).
 5. Spara.


Organisationsgrupper

Organisationsgrupper blir som en kategorisering av föreningens organisationer. Ni kan välja att koppla flera olika organisationer till en gemensam organisationsgrupp. 

 1. Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn → Organisationsgrupper i undermenyn.
 2. Klicka på Lägg till organisationsgrupp.
 3. Välj period och namn.
 4. Spara.


Gör ett utskick till organisationsgruppen

 1. Gå till CRM i vänstermenyn → Organisationer i toppmenyn → Organisationsgrupper i undermenyn.
 2. Klicka på organisationsgruppen.
 3. Bocka för vilka organisationer som ska få utskicket.
 4. Klicka på Maila utskick.
 5. Skriv ditt utskick välj vem som ska få utskicket.
 6. Klicka Maila utskicket när du är redo att göra ditt utskick.

Alla dina gjorda utskick samlas under Fler funktioner i vänstermenyn → Mina utskick i toppmenyn.