För föreningar med SportAdmin Kansliservice


I Kansliservice skickar ni inte fakturor, ni skickar aviseringar. Aviseringen är inget krav på medlemmen i den bemärkelsen som en faktura är utan se det snarare som ett erbjudande. Det gör det enklare för er som förening att hantera.


Läs mer här om hur ni aviserar era befintliga medlemmar.

Läs mer här om hur du öppnar era grupper för nya medlemmar.


Medlemmarna kan välja mellan tre olika betalmetoder – kortbetalning, delbetalning eller fakturaköp. När avgiften är betald skapas en faktura i SportAdmin som dessutom prickas av automatiskt.


Behandla fakturor

När medlemmen har betalt sin avisering skapas ett fakturaunderlag i SportAdmin. Under fliken "Fakturering" "behandla fakturor" samlas alla betalda fakturor. Här kan man söka både på namn och fakturanummer för att hitta en specifik faktura.