För att avisera era medlemmar följer ni nedan steg. 


1. Bekräfta medlemsgrupperna

För att kunna avisera måste medlemmarna och medlemsgruppen vara bekräftade. Genom att bekräfta en grupp låses möjligheten upp att kunna avisera. En obekräftad grupp går inte att avisera. 

För att bekräfta medlemmarna och medlemsgrupperna går ni till Medlemsgrupper i vänstermenyn → välj en grupp i rullistan → klicka på Bekräfta alla uppe i högerhörnet → klicka på Bekräfta gruppen uppe i högerhörnet.


2. Lägg till gruppkostnader

Klicka HÄR >> för att läsa om hur ni lägger upp gruppkostnader. 


OBS! Om ni har familjemedlemskap, se till att det även är upplagd en gruppkostnad för Familjemedlemskap. 


3. Gör aviseringsinställningar

När medlemsgrupperna är bekräftade och gruppkostnader tillagda är det dags att avisera medlemmarna.
Gå till Aviseringar i vänstermenyn → Grupper i toppmenyn → klicka på Ändra ute till höger om en grupp → ställ in inställningarna


För befintliga medlemmar

Inställningar för medlemmar som redan ligger i gruppen:

 • Aviseringsdatum: ställ in datum då aviseringsmailet ska skickas ut (om du väljer dagens datum skickas aviseringen ut direkt när du klickar på uppdatera).
 • Senast betaldatum: ställ in när aviseringens senast betaldatum.
 • Automatisk borttagning av medlemmar: Om rutan är ibockad kommer medlemmar som inte betalar i tid att automatiskt tas bort från medlemsgruppen (medlemmen ligger kvar i Personregistret).
 • Avanmälan: välj om alternativet att medlemmen kan avanmäla sig ska visas eller döljas. Välj även om ni vill ha en specifik text på er avanmälan-knapp (väljer ni ingen text står det Jag ska inte vara med).
 • Kommentar vid avanmälan: välj om de medlemmar som avanmäler sig inte ska kunna lämna en kommentar i samband med avanmälan, ha möjlighet att lämna en kommentar vid avanmälan eller om det är obligatoriskt att lämna en kommentar vid avanmälan. 


För nya medlemmar

Inställningar för nya medlemmar som anmäler sig via hemsidan:

 • Öppet från/till: ställ in ett datumintervall då gruppen ska vara öppen för anmälan för nya medlemmar.
 • Antal platser: ange hur många platser gruppen har.
 • Förvald gruppkoppling: ange vilken gruppkoppling medlemmarna som anmäler sig till denna grupp ska få i medlemsgruppen. 
 • Anmälningssätt: 
  Låt ledare lägga till nya medlemmar via LedarAppen: klicka i rutan om ledaren i medlemsgruppen ska få lägga till nya medlemmar via LedarAppen.
  Låt nya medlemmar anmäla sig via hemsidan: klicka i rutan om nya medlemmar ska kunna anmäla sig till gruppen via hemsidan.
 • Betalning vid anmälan: välj om nya medlemmar ska betala direkt vid anmälan eller om de får lov att prova på. Om prova på: ställ in antal dagar medlemmen får lov att prova på och eventuell uppehåll för betalning.


… när inställningarna är gjorda → klicka Uppdatera. 


Prova på

Prova på innebär att föreningen kan välja att nya medlemmar har möjlighet att prova-på i 7, 14 eller 21 dagar innan de betalar. Innan prova-på-tiden är slut måste medlemmen betala avgiften via anmälningslänken, annars kommer de att plockas bort från gruppen.