Avisera i tre steg

(Utan familjemedlemskap)


1. Bekräfta medlemsgrupperna
För att kunna avisera måste medlemmarna/medlemsgruppen vara bekräftade. Genom att bekräfta en grupp låses möjligheten upp att kunna avisera. En obekräftad grupp går inte att avisera.

“Medlemsgrupper” i vänstermenyn → välj en grupp → klicka på “Bekräfta alla” uppe i högerhörnet → klicka på “Bekräfta gruppen” uppe i högerhörnet. 


2. Lägg till gruppkostnader

Klicka HÄR >> för att läsa om hur man lägger upp gruppkostnader. 


3. Gör aviseringsinställningar
När medlemsgrupperna är bekräftade och gruppkostnader tillagda är det dags för att avisera medlemmarna.

“Aviseringar” i vänstermenyn → “Aviseringar/Nyanmälningar” i toppmenyn → klicka på “Ändra” ute till höger om en grupp → gör följande inställningar:

Gruppinställningar:
- Max deltagare: fyll i om gruppen har ett maxantal.

Befintliga medlemmar (medlemmar som redan ligger i gruppen):
- Aviseringsdatum: ställ in datum då aviseringsmailet ska skickas ut (om du väljer dagens datum skickas aviseringen ut direkt när du klickar på uppdatera).
- Senast betaldatum: ställ in senast betaldatum.
- Ta bort medlemmar: Om rutan är iklickad kommer medlemmar som inte betalar i tid, att automatiskt tas bort från medlemsgruppen (medlemmen ligger kvar i Personregistret).

- Kommentar vid avanmälan: låt medlemmen har möjlighet att skriva en kommentar vid avanmälan.

- Obligatorisk: klicka i om kommentarsrutan ska vara obligatorisk att fylla i.Nya medlemmar (medlemmar som anmäler sig via hemsidan):
- Visa på hemsida: klicka i rutan om nya medlemmar ska kunna anmäla sig till gruppen via hemsidan.
- Ledare: klicka i rutan om ledaren i medlemsgruppen ska få lägga till nya medlemmar via LedarAppen.
- Typ: välj de betalalternativ som gäller för gruppen. Om “Prova på”: ställ in antal dagar.
- Uppehåll för betalning: ställ in om gruppen har t.ex. ett långt uppehåll och inte ska betala under denna tiden. Aviseringen “pausas”.


… när inställningarna är gjorda → klicka “Uppdatera”.