Avisera i tre steg

(Utan familjemedlemskap)


1. Bekräfta medlemsgrupperna
För att kunna avisera måste medlemmarna/medlemsgruppen vara bekräftade. Genom att bekräfta en grupp låses möjligheten upp att kunna avisera. En obekräftad grupp går inte att avisera. 

“Medlemsgrupper” i vänstermenyn → välj en grupp → klicka på “Bekräfta alla” uppe i högerhörnet → klicka på “Bekräfta gruppen” uppe i högerhörnet. 


2. Lägg till gruppkostnader

Klicka HÄR >> för att läsa om hur man lägger upp gruppkostnader. 


3. Gör aviseringsinställningar
När medlemsgrupperna är bekräftade och gruppkostnader tillagda är det dags för att avisera medlemmarna.
“Aviseringar” i vänstermenyn → “Aviseringar” i toppmenyn → klicka på “Ändra” ute till höger om en grupp → gör följande inställningar:

Gruppinställningar
- Max deltagare: fyll i om gruppen har ett maxantal. ( Behövs endast fyllas i om nya medlemmar ska kunna anmäla sig till gruppen/laget)

Aviseringsinställningar

Befintliga medlemmar (medlemmar som redan ligger i gruppen):
- Aviseringsdatum: ställ in datum då aviseringsmailet ska skickas ut (om du väljer dagens datum skickas aviseringen ut direkt när du klickar på uppdatera).
- Senast betaldatum: ställ in senast betaldatum.
- Ta bort medlemmar: Om rutan är iklickad kommer medlemmar som inte betalar i tid, att automatiskt tas bort från medlemsgruppen (medlemmen ligger kvar i Personregistret).

- Kommentar vid avanmälan: välj om rutan ska döljas, visas men inte var obligatorisk alternativt visas och vara obligatorisk.


Nya medlemmar (medlemmar som anmäler sig via hemsidan):
- Öppet från/till: ställ in ett datumintervall då gruppen ska vara öppen för anmälan för nya medlemmar.

- Betalning: välj om nya medlemmar ska betala direkt vid anmälan eller om de får lov att prova på. Om prova på: ställ in antal dagar medlemmen får lov att prova på.

- Visning: klicka i rutan om nya medlemmar ska kunna anmäla sig till gruppen via hemsidan.

- Möjlighet att lägga till ny medlem i LedarAppen: klicka i rutan om ledaren i medlemsgruppen ska få lägga till nya medlemmar via LedarAppen.


… när inställningarna är gjorda → klicka “Uppdatera”.