Tillval

Under ”Tillval” i toppmenyn för bokningar skapas och redigeras de tillval som ska vara tillgängliga i bokningsfunktionen.

Skapa tillval

För att skapa ett tillval, tryck ”nytt tillval” uppe till höger.
– Välj en kostnadstyp för tillvalet
– Välj tillvalets namn
– Välj vad tillvalet ska kosta
– Välj max antal som det ska vara möjligt att välja av tillvalet för enskild medlem
– Välj om tillvalet ska vara aktivt eller inte

Koppla tillval

För att koppla ett eller flera tillval till en grupp i bokningsfunktionen gör du så här. Tillvalen dyker då upp som ett mellansteg innan medlemmen kommer till betalningsläget i bokningsfunktionen. Kostnaden för de valda tillvalen läggs på den gruppkostnad som finns för gruppen och medlemmen betalar det i samma läge.