Under Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Bokninginställningar i toppmenyn → Tillval i undermenyn, skapas och redigeras de tillval som ska vara tillgängliga i bokningsfunktionen. Skillnaden på frågeformulär och tillval är att tillval går att koppla till en kostnad.Skapa tillval

För att skapa ett nytt tillval gå till Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Bokninginställningar i toppmenyn → Tillval i undermenyn  klicka på Nytt tillval. 

  • Välj om tillvalet ska vara aktivt eller inte
  • Välj en kostnadstyp för tillvalet
  • Välj tillvalets namn
  • Välj vad tillvalet ska kosta
  • Välj max antal som det ska vara möjligt att välja av tillvalet för enskild medlem


Koppla tillval

För att koppla ett tillval till en grupp i bokningsfunktionen gå till gå till Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Grupper i toppmenyn klicka på Ändra ute till höger om önskad grupp under Fler inställningar till höger och Lägg till tillval väljer ni det tillval som ni vill koppla till denna grupps bokning Uppdatera.


Tillvalen dyker då upp som ett mellansteg innan medlemmen kommer till betalningsläget i bokningsfunktionen. Kostnaden för de valda tillvalen läggs på den gruppkostnad som finns för gruppen och medlemmen betalar totalsumman när den slutför bokningen.