Via bokningsfunktionen bokar medlemmar själv in sig till intressant grupp och betalar antingen direkt med kort, faktura eller delbetalning. När medlemmen bokat sig trillar denna direkt in i rätt medlemsgrupp.


Såhär öppnas bokning till grupperna

1. Gå till menyn ”Bokningar” i vänstermenyn → ”Bokningar” i toppmenyn

2. Klicka på ”Ändra” ute till höger vid önskad grupp

3. Fyll därefter i önskade fält:


Grundinställningar

 • Gruppnamn: gruppen du gör inställningar för.

 • Alt. gruppnamn: fyll i om gruppen ska heta något annat ute på bokningssidan.

 • Max deltagare: fyll i en siffra. Om det inte finns något max för gruppen, fyll i "999".

 • Visas från/till = dag och tid när gruppen ska synas även om den inte är öppen för bokning.

 • Bokningsstart:

- Alla: startdatum då alla kan boka sig.

- Prio grupp = startdatum för bokning för de medlemmar som deltagit i en specifik grupp. Välj specifik grupp/grupper som ska prioriteras under "Prioriterade Grupper".

- Prio period = startdatum för bokning för medlemmar i en specifik period. 


Prioriterade Grupper

 • Period: välj en period 

 • Grupp: välj en grupp


Mer information

 • Ålder från/till: välj vilka åldrar som rekommenderas anmäla sig till gruppen.

 • Träningstillfällen: ställ in vilket tidsspann gruppen har träning. Lägg till veckodag, tid och plats. 

 • Beskrivning: skriv en beskrivning (kort eller lång) om gruppen.

 • Bifoga fil: bifoga en pdf. Exempelvis ett välkomstbrev, regler/policy i föreningen, packlista...


Avancerade inställningar

 • Bevaka grupp: tillåt bevakning av grupp (automatiska mailutskick när det blir en ledig plats i gruppen)

 • Lägg till formulär/tillval: lägg till egna frågor eller tillval när medlemmen bokar sig. Massuppdatera

Om flera grupper ska ha samma inställningar kan dess redigeras samtidigt genom att klicka på ”Massuppdatera”. I utökat läge bockar man i rutorna för de grupper du vill ändra och klickar på ”Ändra markerade”. I nästa läge bockar man i kryssrutan till vänster för de fält du vill redigera.