Via bokningsfunktionen bokar medlemmar själv in sig till intressant grupp. När medlemmen bokat sig trillar denna direkt in i rätt medlemsgrupp.


Såhär öppnas bokning till grupperna

1. Gå till menyn ”Bokningar” i vänstermenyn 

2. Klicka på ”Ändra” ute till höger vid önskad grupp

3. Fyll därefter i önskade fält:


Visningsinställningar: 

 • Visas från/till = dag och tid när gruppen ska synas även om den inte är öppen för bokning.

 • Alternativt gruppnamn: fyll i om gruppen ska heta något annat ute på bokningssidan.

 • Max deltagare: fyll i en siffra. Om det inte finns något max för gruppen, fyll i "999".

 • Bevakning av grupp: tillåt bevakning av grupp (automatiska mailutskick när det blir en ledig plats i gruppen).


Inställningar för bokningssläpp: 

 • För alla: startdatum då alla kan boka sig.  

 • För perioder med förtur: startdatum för bokning för medlemmar i en specifik period. 

 • För grupper med förtur: startdatum för bokning för de medlemmar som deltagit i en specifik grupp. Välj grupp/grupper som ska prioriteras under "Lägg till grupp med förtur". 

Avgifter:

 • Avgiftsfri bokning: Välj om bokningen ska vara avgiftsfri. 


Fler inställningar: 

 • Ålder från/till: välj vilka åldrar som rekommenderas anmäla sig till gruppen. 

 • Beskrivning: skriv en beskrivning (kort eller lång) om gruppen.

 • Bifoga fil: bifoga en pdf. Exempelvis ett välkomstbrev, regler/policy i föreningen, packlista...

 • Träningstillfällen: ställ in vilket tidsspann gruppen har träning. Lägg till veckodag, tid och plats.

 • Lägg till formulär/tillval: lägg till egna frågor eller tillval när medlemmen bokar sig. 


Massuppdatera

Om flera grupper ska ha samma inställningar kan dessa redigeras samtidigt genom att klicka på ”Massuppdatera”. I utökat läge bockar man i rutorna för de grupper du vill ändra och klickar på ”Ändra markerade”. I nästa läge bockar man i kryssrutan till vänster för de fält du vill redigera.