Under Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Bokningsinställningar i toppmenyn, finner ni de allmänna inställningarna för funktionen. Dessa gäller för samtliga grupper. 


Grundläggande

Bocka i bockrutan Bokning aktiverad för att er bokningssida ska vara aktiverad. 


Deltagarinställningar

  • Gruppkoppling: här anges vilken gruppkoppling deltagarna ska få i gruppen de anmäler sig till via bokningsfunktionen. Vanligast är Aktiv/Deltagare.

  • Max. bokningar: här anges max antal grupper som en person kan boka sig till.

  • Avancerade deltagarinställningar: bocka i denna om ni vill göra olika deltagarinställningar i olika perioder. 


Prioriterade deltagare

Här anges vilken/vilka period/perioder deltagare ska ha deltagit i för att vara prioriterade under Prio period. Exempel de som gick förra terminen ska få förtur till att anmäla sig till nästa termins grupper.


Bekräftelsemail

Bocka i bockrutan om ni vill aktivera att det ska skickas ett bekräftelsemail vid genomförd bokning. Fyll i avsändaruppgifter samt skriv den text ni vill att bekräftelsemailet ska innehålla. Om ni vill att det går en kopia av bekräftelsemailet till exempelvis någon ansvarig på föreningen skriver ni in den mailadressen under Skicka kopia.


Utseende

Här kan ni välja utseende på er bokningssida i form av färger samt skriva den informationstext som visas på er bokningssida. 


Ni väljer även här om åldersinställningarna för grupperna ska visas som ålder i år eller födelseår.


Ni kan också ställa in om ni på er bokningssida vill visa datum för prioriterad period/prioriterade grupper.