Videoutbildningar

Videoutbildning - Medlemskort
I videon gås följande punkter igenom: 1. Skapa en mall 2. Aktivera medlemskortet 3. Hitta medlemskortet i MedlemsAppen
Tors, 15 apr., 2021 at 10:34 AM
Videoutbildning - Erbjudande och Organisationer
I videon gås följande punkter igenom: 1. Skapa en organisation 2. Lägg upp ett erbjudande 3. Skicka ut en pushnotis 4. Hitta erbjudandet i MedlemsApp...
Tors, 15 apr., 2021 at 10:37 AM
Videoutbildning - Utmärkelser
I videon gås följande punkter igenom: 1. Importera standardutmärkelser eller skapa en egen utmärkelse 2. Koppla på en utmärkelse 3. Notera när en medlem ...
Tors, 15 apr., 2021 at 10:39 AM
Insamlingar (1 minut)
Fre, 2 Okt, 2020 at 11:39 AM