I videon gås följande punkter igenom:

  1. Importera standardutmärkelser eller skapa en egen utmärkelse
  2. Koppla på en utmärkelse via "Medlemsgrupper"
  3. Koppla på en utmärkelse på en grupptyp
  4. Notera när en medlem har klarat ett kriterie för en utmärkelse
  5. Så gör du i LedarAppen
  6. Så ser det ut i MedlemsAppen