Skapa grupper, kontrollera frågeformulär och hantera grupprekommendationer. Under fliken MEDLEMSGRUPPER administrerar ni era grupper. KOM IGÅNG

1. Grupplista

2. Medlemsgrupper

3. Utskick

4. Frågeformulär

5. Grupprekommendationer1. Grupplista

Här samlas alla era grupper. Det är också här ni skapar nya grupper, redigerar befintliga grupper och tar bort eventuella grupper. 


Skapa ny grupp

1. Navigera till MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn > GRUPPLISTA i takmenyn

2. Klicka på LÄGG TILL GRUPP 

3. Fyll i fälten


Bekräfta grupp: bocka i denna för att låsa upp möjligheten att skicka ut avgifter till gruppen.

Gruppnamn: namnet på gruppen.

Period: visar vilken period du lägger till gruppen i.
Grupptyp: välj vilken grupptyp gruppen ska höra till.
Max antal deltagare: om det finns ett max antal deltagare för gruppen fyller ni i detta här. Detta speglas också till anmälningsfunktionerna.
Licens/försäkring: välj om gruppen behöver licens/försäkring eller ej, och i sådana fall vilken typ av licens/försäkring.
Standardplats: här fyller ni i gruppens standardplats, som sedan är förvald när ledarna lägger till aktiviteter för gruppen.
Dölj gruppen under “Kontakter” i MedlemsAppen: bocka i bockrutan om ni vill att hela gruppen ska döljas för medlemmarna under menyn Kontakter i MedlemsAppen.
Förhindra att det mailas notiser vid uppdaterad grupprekommendation: använder ni er av grupprekommendationer och inte vill att det skickas en notis till medlemmarna när ni uppdaterar en grupprekommendation bockar ni i denna ruta.
Förhindra att det mailas notiser via hemsidan: bocka i denna om det inte ska mailas notiser när det läggs ut en nyhet på hemsidan för den här gruppen.
Noteringar: intern notering om gruppen.
Träningstillfällen: här kan ni fylla i gruppens träningstillfällen. Detta speglas också till anmälningsfunktionerna.
Utmärkelser: använder ni er av utmärkelser kan ni koppla på vilka utmärkelser gruppen ska ha här.


3. När allt är ifyllt klickar ni på SPARA 


Ta bort en grupp

För att ta bort en grupp krävs det att gruppen dels är tömd på aktiviteter och dels tömd på medlemmar. Därefter kan ni ta bort medlemsgruppen genom att navigera till MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn > GRUPPLISTA i takmenyn > klicka på ÄNDRA till höger om gruppen > TA BORT GRUPPEN.


För att ta bort aktiviteter går du till MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn > välj önskad medlemsgrupp > klicka på NÄRVARO i takmenyn > klicka på det röda krysset på respektive aktivitet. Är aktiviteterna upplagd som en upprepad aktivitet, klicka på PENNAN & PAPPRET under en av aktiviteterna > markera/avmarkera alla aktiviteter > klicka på TA BORT.


För att ta bort medlemmarna från gruppen går du till MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn > välj önskad medlemsgrupp > klicka på ÄNDRA till höger om en medlem > TA BORT FRÅN GRUPP. Upprepa tills medlemsgruppen är tom på personer.2. Medlemsgrupper

I fliken MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn och MEDLEMSGRUPPER i takmenyn kan ni gå in i en specifik medlemsgrupp och då se medlemmarna som tillhör den medlemsgruppen. Här kan ni även se betalstatusen för respektive medlem i den aktuella gruppen. 


Lägg till en person i en medlemsgrupp

Vill ni lägga till en person i en medlemsgrupp följer ni nedan steg.


1. Klicka på +LÄGG TILL MEDLEM.

2A. Om personen redan finns i medlemsregistret kan ni söka på personens namn > klicka på personens namn.

2B. Om det är en helt ny person klickar du på SKAPA MEDLEM > fyll i personens personuppgifter > klicka på SPARA.

3. Välj gruppkoppling > SPARA.TIPS! 
Om ni lägger till en ny ledare i gruppen, se till att bockrutan för inloggningsuppgifter är ibockad så ledaren får sin inbjudningslänk och kan skapa sina inloggningsuppgifter. 


Ta bort en person från en medlemsgrupp

Skulle ni behöva ta bort en medlem från en medlemsgrupp, om den exempelvis slutat, klickar ni på ÄNDRA till höger om medlemmen > TA BORT FRÅN GRUPP


Skulle det vara så att medlemmen har genomfört en betalning i gruppen kan ni inte ta bort medlemmen helt från gruppen. I det fallet klickar ni på ÄNDRA till höger om medlemmen > bocka i bockrutan HAR SLUTAT > UPPDATERA.3. Utskick

Under utskick finns tre olika valmöjligheter för er att göra ett utskick till gruppen. 


Utskick via e-post: här kan ni göra ett mailutskick till gruppens medlemmar. På högersidan ser ni mottagarna och kan korrigera om inte alla ska få utskicket. 

Utskick via sms: detta kan enbart göras utav en huvudadministratör. Varje sms kostar 0,50 kr. 

Vill ni köpa fler sms till er förening? Skicka ett mail till oss på info@sportadmin.se

Gratis utskick via smsgrupp: här kan ni skapa en gratis sms-grupp för varje grupp. Läs mer information nedan. 


Gratis utskick via sms-grupp

Supertext har ett samarbete med SportAdmin som möjliggör en gratisfunktion gällande många-till-många-kommunikation via vanliga sms och helt enkelt löser behovet att snabbt kunna kommunicera med flera samtidigt.


Frågor och svar

Varför är jag med i en SMS-grupp?

Din förening använder sig av SportAdmin som i samarbete med Supertext möjliggör att föreningens grupper kan skicka gratis sms för att enkelt kommunicera mellan medlemmarna i föreningen.


Vad kostar en SMS-grupp?

Det är gratis att ha en SMS-gruppen via SportAdmin. Mottagarna betalar en vanlig sms-kostnad om de väljer att svara på smset. Om du har gratis sms via din leverantör är det självklart inga extra avgifter som tillkommer. Att skriva ett meddelande till din grupp kostar som ett enda sms oavsett hur många medlemmar/mottagare gruppen har.


Hur tar jag bort mig själv från en SMS-grupp?

Skicka /tyst till gruppen för att tillfälligt sluta få meddelanden.

Skicka /tyst igen för att börja ta emot meddelanden igen.

Skicka /stopp till gruppen för att tas bort från gruppen.

Skicka /start till gruppen för att läggs till i gruppen igen.


Hur vet jag vilka som är medlemmar i gruppen?

Skicka /medlemmar till gruppen. 


Att tänka på för ledare som skapar SMS-grupper i SportAdmin

Max 70 mobilnummer per SMS-grupp.

Max 5 SMS-grupper per medlemsgrupp.

Samma mobilnummer kan max finnas med i totalt 20 SMS-grupper.

Tar ni bort/lägger till/ändrar personer eller telefonnummer i er grupp så måste ni även uppdatera SMS-gruppen.


Vem får svara i SMS-gruppen?

1. Alla i gruppen → Alla skickar till alla. 

2. Enbart admin i gruppen → Admin skickar till alla. Deltagarna skickar endast till admin.

3. Alla utom admin i gruppen → Admin skickar till alla. Deltagarna skickar till endast deltagarna.


Läs mer om funktionen på Supertext.TIPS! 
Vill ni göra ett mailutskick till hela föreningen? Spana in Föreningsutskick.4. Frågeformulär

Har medlemmarna anmält sig till gruppen och besvarat ett frågeformulär eller tillval i samband med anmälan finner ni svaren på detta under takmenyn FRÅGEFORMULÄR


Vill ni se en specifik medlems svar klicka på VISA till höger. 


Ni kan även exportera hela listan till excel, om ni exempelvis ska lämna in en beställning baserat på medlemmarnas svar. 5. Grupprekommendationer

Är ni en simförening och använder er av grupprekommendationer för era medlemmar kan ni administrera detta från GRUPPREKOMMENDATIONER i takmenyn. 


Här kan ni ändra en enskild medlems grupprekommendation genom att klicka på ÄNDRA ute till höger om medlemmen > fylla i grupprekommendationen > UPPDATERA.


Ni kan också massuppdatera om flera ska få samma grupprekommendation genom att bocka i bockrutorna längst ut till vänster > klicka på UPPDATERA > fylla i grupprekommendationen > UPPDATERA.TIPS! 
Observera att det skickas ett mail till medlemmarna cirka 30 minuter efter ni korrigerat en grupprekommendation, om ni inte aktivt valt att det inte ska mailas notiser gällande grupprekommendationer för gruppen. 
Detta styrs under MEDLEMSGRUPPER i vänstermenyn > GRUPPLISTA i takmenyn > klicka på ÄNDRA till höger om gruppen.