Vid försäljning med SportAdmin Lagkassa registreras alla försäljningsintäkter från en medlems försäljning automatiskt i lagkassan till den medlemsgrupp som medlemmen tillhör. För varje försäljningsintäkt som registreras automatiskt i en lagkassa ökar det totala saldot i samma lagkassa med motsvarande belopp. 


Om din förening vill att lagkassornas saldon inne i SportAdmin ska motsvara hur mycket pengar medlemsgrupperna faktiskt har på bankkontot efter en försäljning kan du, eller medlemsgruppens Lagkassör, behöva justera lagkassornas saldon genom att eventuellt registrera inköpskostnaden för medlemsgruppens produkter och/eller vinstfördelning.
INNEHÅLL

1. Registrera inköpskostnaden för produkterna

2. Registrera eventuell vinstfördelning

1. Registrera inköpskostnaden för produkterna


Om en medlemsgrupps lagkassa ska stå kostnaden för inköp av produkterna som har sålts av medlemsgruppens medlemmar i en försäljning behöver inköpskostnaden registreras manuellt i medlemsgruppens lagkassa.


1.1 Navigera till LAGKASSAN i vänstermenyn > LAGKASSOR i toppmenyn.


1.2 Klicka på VISA till höger om den medlemsgrupp vars lagkassa du vill registrera medlemsgruppens inköpskostnad i.


1.3 Klicka på den gröna knappen + REGISTRERA TRANSAKTION.


1.4 Fyll i information om transaktionen:


a. Intäkt eller kostnad: Välj KOSTNAD

b. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen, t.ex. INKÖP BINGOLOTTER.

c. Datum: Välj vilket datum transaktionen ska vara hänförlig till. 

d. Belopp: Ange hur mycket pengar transaktionen omfattar. 

e. Försäljningen avser: Välj vilken kategori transaktionen hamnar under, t.ex. ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER.

f. Bild: Här kan du välja att ladda upp en digital faktura eller en bild på ett kvitto på inköpet. 

g. Klicka på SPARA.


2. Registrera eventuell vinstfördelning


Om en del av, eller hela, en medlemsgrupps försäljningsvinst ska tillfalla föreningen behöver vinstfördelningen registreras manuellt i medlemsgruppens lagkassa.


2.1 Navigera till LAGKASSAN i vänstermenyn > LAGKASSOR i toppmenyn.


2.2 Klicka på VISA till höger om den medlemsgrupp vars lagkassa du vill registrera en vinstfördelning i.


2.3 Klicka på den gröna knappen + REGISTRERA TRANSAKTION.


2.4 Fyll i information om transaktionen:


a. Intäkt eller kostnad: Välj KOSTNAD

b. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen, t.ex. VINSTFÖRDELNING 20/80.

c. Datum: Välj vilket datum transaktionen ska vara hänförlig till. 

d. Belopp: Ange hur mycket pengar som ska dras från saldot i medlemsgruppens lagkassa och tillfalla föreningen.

e. Försäljningen avser: Välj vilken kategori transaktionen hamnar under, t.ex. ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER.

f. Klicka på SPARA.
TIPS!

Om du har angivit hur stor förtjänsten (vinsten) är per såld produkt i försäljningen räknar SportAdmin Lagkassa ut hur stor vinst medlemsgruppen har gjort. Du ser den totala förtjänsten under fliken FÖRSÄLJNINGAR i toppmenyn.

  OBSERVERA!

Inga faktiska pengar flyttas från, till eller mellan bankkonton för att du registrerar en transaktion manuellt. Registreringen är endast administrativ när den görs manuellt i SportAdmin Lagkassa.