När en försäljning är avslutad hjälper SportAdmin Lagkassa dig att hålla koll på hur många produkter som ska returneras till leverantören om inte alla produkter har blivit sålda, samt vilka medlemmar som ska eller har lämnat tillbaka osålda produkter. INNEHÅLL

1. Hitta en avslutad försäljning

2. Se om några produkter ska returneras och i så fall hur många 

3. Se vem som har produkter att lämna tillbaka och hur många

4. Vad betyder returstatusen?

5. Om antalet produkter som ska lämnas tillbaka är negativt

6. Se hur många produkter en medlem ska lämna tillbaka av respektive produkt

7. Markera att en medlem har lämnat tillbaka produkter
1. Hitta en avslutad försäljning

1.1. Navigera till LAGKASSAN i vänstermenyn > FÖRSÄLJNINGAR i toppmenyn och bocka i rutan VISA ÄVEN AVSLUTADE FÖRSÄLJNINGAR.

2. Se om några produkter ska returneras och i så fall hur många 


2.1 Klicka på VISA till höger om den avslutade försäljningen.


2.2 I rubriken ÖVERSIKT under toppmenyn syns det totala antalet produkter som ska returneras:

Det totala antalet produkter som ska returneras beräknas utifrån hur många produkter som har sålts i förhållande till det sammanlagda maxantalet produkter som är angivet i försäljningen (per medlemsgrupp eller per medlem).
3. Se vem som har produkter att lämna tillbaka och hur många


3.1 Klicka på pilen till vänster om en medlemsgrupp för att se medlemmarnas returstatus och antalet produkter respektive medlem ska lämna tillbaka.


4. Vad betyder returstatusen?Medlemmen har sålt alla produkter som medlemmen mottagit och har således inga produkter att lämna tillbaka.Medlemmen har inte sålt alla produkter som medlemmen mottagit och har således produkter att lämna tillbaka.Medlemmen har lämnat tillbaka de mottagna produkter som inte blivit sålda.Medlemmen har inte mottagit några produkter och har således inga produkter att lämna tillbaka.
5. Om antalet produkter som ska lämnas tillbaka är negativtOm en medlem har ett negativt antal produkter som ska lämnas tillbaka betyder det att medlemmen har sålt fler produkter än vad medlemmen har mottagit. Detta är möjligt när en medlemsgrupp har ett gemensamt maxantal produkter angivet i sin försäljning men inte när maxantalet produkter än inställt per medlem eller då det är angivet att det finns obegränsat antal produkter. Det totala antalet sålda produkter i en medlemsgrupp kan dock aldrig överstiga det gemensamma maxantalet produkter i medlemsgruppens försäljning.


6. Se hur många produkter en medlem ska lämna tillbaka av respektive produkt


6.1 Klicka på VISA till höger om en medlem i försäljningens ÖVERSIKT


6.2 I medlemmens PRODUKTSTATUS syns antalet produkter medlemmen ska lämna tillbaka av respektive produkt.


7. Markera att en medlem har lämnat tillbaka produkter


7.1 Klicka på de tre prickarna längst ut till höger om en produkt inne på en medlems PRODUKTSTATUS och välj 

✓ MARKERA SOM INLÄMNAT.

Om en Lagkassör har skapat försäljningen för sin medlemsgrupp så är det Lagkassören som gör markeringen via LedarAppen. 
När alla osålda produkter har lämnats tillbaka kan produkterna returneras till leverantören. Hur returen till leverantören går till beror på vilken leverantör ni har använt er utav i er försäljning. Är du osäker på hur returen till leverantören går till kontaktar du leverantören direkt.