När en försäljning är avslutad hjälper SportAdmin Lagkassa dig med returflödet!


✅ Se totala antalet produkter att returnera

✅ Se vilka medlemmar som har produkter att lämna tillbaka, samt hur många av respektive produkt

✅ Markera när en medlem lämnat tillbaka sina osålda produkter
KOM IGÅNG
1. Produkter att returnera efter avslutad försäljning

När en försäljning har avslutats finner ni denna genom att navigera till LAGKASSOR i vänstermenyn > FÖRSÄLJNINGAR i toppmenyn > bocka i rutan VISA ÄVEN AVSLUTADE FÖRSÄLJNINGAR.


För att se om försäljningen har produkter som är osålda och som därmed ska returneras klickar du på VISA till höger om den avslutade försäljningen.
TIPS!

Det totala antalet produkter som ska returneras beräknas utifrån hur många produkter som sålts i förhållande till det sammanlagda maxantalet produkter som var angivet i försäljningen. 
2. Vem ska lämna tillbaka produkter

I en avslutad försäljning kan ni även se respektive medlems returstatus, och därmed se vilka medlemmar som har produkter att lämna tillbaka samt hur många produkter medlemmen ska lämna tillbaka. Detta ser ni genom att klicka på pilen till vänster om medlemsgruppen.ReturstatusMedlemmen har sålt alla produkter som medlemmen mottagit och har således inga produkter att lämna tillbaka.Medlemmen har inte sålt alla produkter som medlemmen mottagit och har således produkter att lämna tillbaka.Medlemmen har lämnat tillbaka de mottagna produkter som inte blivit sålda.Medlemmen har inte mottagit några produkter och har således inga produkter att lämna tillbaka.Vill du se hur många produkter medlemmen ska lämna tillbaka av respektive produkt klickar du på VISA till höger om medlemmen.TIPS!

Om en medlem har negativt antal produkter att lämna tillbaka innebär det att medlemmen sålt fler produkter än vad den mottagit. Detta är endast möjligt om en medlemsgrupp har ett gemensamt maxantal produkter angivet i försäljningen. 
3. Markera att en medlem har lämnat tillbaka produkter

När en medlem lämnat tillbaka sina produkter kan ni enkelt markera detta i SportAdmin Lagkassa. 

Klicka på DE TRE PRICKARNA till höger om produkten > ✓ MARKERA SOM INLÄMNAT.
TIPS!

Om en lagkassör har skapat försäljningen för sin medlemsgrupp via LedarAppen är det lagkassören som kan markera att en medlem lämnat tillbaka sina produkter via sin LedarApp.