I SportAdmin finns olika anmälningssätt som är framtagna av olika syften och anpassade för olika typer av evenemang. Här nedan kan ni läsa kort om varje anmälningsätt och vad de är bäst lämpade att använda till.VÅRA ANMÄLNINGSSÄTT

1. Aviseringar


1. Aviseringar

Via Aviseringar hanterar ni att skicka ut aviseringar till era befintliga medlemmar, men det går även att öppna grupper för nyanmälan via denna funktion. 


Nyanmälan passar bra för de grupper som under en längre period är öppna för nya medlemmar, exempelvis Stödmedlemskap. Ni kan dessutom i denna funktion välja om de som anmäler sig ska genomföra en direktbetalning eller ha tillgång till prova-på. 


Läs mer om Aviseringar här.


2. Anmälningar

Anmälningar är anmälningsfunktionen som samlar alla anmälningar på ett och samma ställe!

Vi har tagit det bästa från “bli-medlem knappen”, det bästa från formulär – och byggt ett helt nytt sätt att ta in anmälningar!


I denna anmälningsfunktion kan föreningen välja mellan direktanmälan med antingen direktbetalning eller prova-på, att ta in intresseanmälningar med granskning eller endast visa information om gruppen och hänvisa till kansli/tränare för anmälan.


Läs mer om Anmälningar här.


3. Camper & läger

Camper & läger är perfekt för alla event som kräver anmälan med eller utan avgift. Förutom läger kan ni även använda funktionen för till exempel er fotbollskola eller för återanmälning till era ordinarie grupper vid en ny termin.


Läs mer om Camper & läger här.