Automatiskt registrerade transaktioner

Alla intäktstransaktioner som genomförs via funktionen Betalningsförfrågningar eller Försäljningar registreras automatiskt i en lagkassas transaktionsöversikt. Du kan ta reda på mer information om den genomförda transaktionen genom att klicka på ÄNDRA till höger om transaktionen. 


Registrera transaktion manuellt

I de fall pengar kommit in till eller dragits från bankkontot där lagkassans pengar förvaras på annat sätt än via funktionerna Betalningsförfrågningar eller Försäljningar, kan detta registreras manuellt av en huvudadministratör i SportAdmin eller av en lagkassör för laget ifråga i LedarAppen


För lagkassörer - i LedarAppen

I LedarAppen registrerar du en transaktion manuellt genom att klicka på VISA ALLA TRANSAKTIONER -> och därefter på + REGISTRERA TRANSAKTION. Fyll i samtliga fält: 

 1. Intäkt eller kostnad: Välj om pengar kommit in eller dragits från Lagkassan. 
 2. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen. 
 3. Datum: Välj vilket datum transaktionen genomfördes. 
 4. Belopp: Ange hur mycket pengar transaktionen omfattar. 
 5. Försäljningen avser: I detta fält väljer du vad intäkten/kostnaden avser. Välj den kategori som passar bäst. Detta är till för att underlätta för din föreningskassör som ska bokföra transaktionen.
 6. Bild: Här kan du välja att ladda upp ett kvitto eller en faktura för transaktionen du registrerar.
 7. Om transaktionen rör specifikt en eller flera individer i laget kan du personkoppla transaktionen till den eller de individer som transaktionen berör. Du kan välja om transaktionen ska delas på flera individer eller inte.
 8. Klicka på SPARA


För huvudadministratörer - i Medlemsregistret

I Medlemsregistret registrerar du en transaktion manuellt via fliken Lagkassor i takmenyn genom att klicka på VISA ute till höger om en lagkassa och därefter på + REGISTRERA TRANSAKTION. Fyll i samtliga fält: 

 1. Intäkt eller kostnad: Välj om pengar kommit in eller dragits från Lagkassan. 
 2. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen. 
 3. Datum: Välj vilket datum transaktionen genomfördes. 
 4. Belopp: Ange hur mycket pengar transaktionen omfattar. 
 5. Försäljningen avser: I detta fält väljer du vad intäkten/kostnaden ni kommer få avser. Välj den kategori som passar bäst. Detta är till för att underlätta för din kassör, som sedan ska bokföra era transaktioner. 
 6. Bild: Här kan du välja att ladda upp ett kvitto eller en faktura för transaktionen du registrerar.
 7. Om transaktionen rör specifikt en eller flera individer i laget kan du personkoppla transaktionen till den eller de individer som transaktionen berör. Du kan välja om transaktionen ska delas på flera individer eller inte.
 8. Klicka på SPARA.


Markera en transaktion som återbetald

En transaktion som genomförts via Betalningsförfrågningar eller Försäljningar kan inte tas bort. Däremot kan en lagkassör markera transaktionen som återbetald via LedarAppen. 


OBSERVERA 


Detta är en administrativ markering; ingen faktiskt återbetalning av pengar sker. Ni måste själva se till att pengar som ska återbetalas blir återbetalda till personen det berör. 


Det går inte att ångra/återställa en transaktion som blivit markerad som återbetald.


Redigera transaktion

Om en manuell transaktion behöver korrigeras kan detta göras genom att klicka på ÄNDRA på en transaktion.


Ta bort transaktion

Om en manuell transaktion behöver tas bort kan detta göras genom att klicka på ÄNDRA på en transaktion och därefter på TA BORT.


OBSERVERA


Det går inte att ångra/återställa en transaktion som blivit borttagen.