I lagkassan kan samtliga transaktioner som genomförts noteras. 


Lägg till transaktion

För att notera en händelse som skett i lagkassan så ta dig till "Översikt" --> "Lägg till transaktion". Välj här om det är en intäkt eller kostnad som ska noteras, namnge transaktionen, välj vilket datum pengarna flyttats till eller från kontot samt transaktionens belopp. Är transaktionen kopplad till en viss person i gruppen så bocka i aktuell person/personer och klicka sedan på "Spara". 


Redigera transaktion

Om en transaktion behöver korrigeras kan detta göras via "Översikt". Sök fram din transaktion och klicka sedan på pennan ute till höger om transaktionsraden. Här kan samtlig information och transaktionen uppdateras.


Ta bort transaktion

Om en transaktion behöver tas bort kan även detta göras via "Översikt". Sök fram din transaktion som ovan, klicka sedan på pennan ute till höger om transaktionsraden och välj "Ta bort transaktion".