Under fliken Transaktioner samlas alla transaktioner som genomförts i er lagkassa. 


Automatiskt registrerade transaktioner

Alla transaktioner som genomförs via funktionen betalningsförfrågningar eller försäljningar registreras automatiskt i transaktionsöversikten. Du kan ta reda på mer information om den genomförda transaktionen genom att klicka på transaktionsraden. 


Lägg till manuell transaktion

I de fall där pengar kommit in till eller dragits från ert lagkassekonto på annat sätt än via funktionerna betalningsförfrågningar eller försäljningar, kan detta registreras manuellt. Detta kan göras av en huvudadministratör eller av en lagkassör


För lagkassörer - i LedarAppen

I LedarAppen registrerar du en transaktion manuellt i fliken Transaktioner i menyn genom att klicka på Registrera transaktion. Fyll i samtliga fält: 

 1. Intäkt eller kostnad: Välj om pengar kommit in eller dragits från Lagkassan. 
 2. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen. 
 3. Datum: Välj vilket datum transaktionen genomfördes. 
 4. Belopp: Ange hur mycket pengar transaktionen omfattar. 
 5. Försäljningen avser: I detta fält väljer du vad intäkten/kostnaden avser. Välj den kategori som passar bäst. Detta är till för att underlätta för din föreningskassör som ska bokföra transaktionen.
 6. Bild: Här kan du välja att ladda upp ett kvitto eller en faktura för transaktionen du registrerar.
 7. Om transaktionen rör en eller flera individer i laget så kan du personkoppla transaktionen till den eller de individer som transaktionen berör. Du kan välja om transaktionen ska delas på flera individer eller inte.
 8. Klicka på Spara. 


För huvudadministratörer - i Medlemsregistret

I Medlemsregistret registrerar du en transaktion manuellt via fliken Lagkassor genom att klicka på Visa ute till höger om en lagkassa. Fyll i samtliga fält: 

 1. Intäkt eller kostnad: Välj om pengar kommit in eller dragits från Lagkassan. 
 2. Namn: Ge transaktionen ett namn som beskriver transaktionen. 
 3. Datum: Välj vilket datum transaktionen genomfördes. 
 4. Belopp: Ange hur mycket pengar transaktionen omfattar. 
 5. Försäljningen avser: I detta fält väljer du vad intäkten/kostnaden ni kommer få avser. Välj den kategori som passar bäst. Detta är till för att underlätta för din kassör, som sedan ska bokföra era transaktioner. 
 6. Bild: Här kan du välja att ladda upp ett kvitto. 
 7. Välj om denna transaktion ska vara kopplad till en viss person. 
 8. Klicka på Spara.


Markera en transaktion som återbetald

En transaktion som genomförts via betalningsförfrågningar eller försäljningar kan inte tas bort. Däremot kan dessa markeras som återbetalda, om ert lag betalt tillbaka pengarna.


Redigera transaktion

Om en manuell transaktion behöver korrigeras kan detta göras via Transaktioner. Sök fram din transaktion och klicka sedan på pennan ute till höger om transaktionsraden. Här kan samtlig information och transaktionen uppdateras.


Ta bort transaktion

Om en manuell transaktion behöver tas bort kan även detta göras via Transaktioner Sök fram din transaktion som ovan, klicka sedan på pennan ute till höger om transaktionsraden och välj Ta bort transaktion.