En kallelse med tillhörande kostnad öppnas som vanligt från MedlemsAppen eller via mail. När medlemmen svarar Jag kommer skickas hen vidare till en betalsida som fungerar likt övriga betalsidor hos SportAdmin. För att slutföra sitt svar på kallelsen måste medlemmen genomföra betalningen. 


När medlemmen slutfört sin betalning registreras kallelsesvaret och betalningen på aktiviteten. 


Begränsningar

  • En medlem som svarat Jag kommer och betalat kan inte längre ändra sitt svar till Jag kommer inte. Medlemmen måste då kontakta en ledare eller administratör.
  • En aktivitet som har betalda aktivitetsavgifter kan inte tas bort förrän samtliga fakturor är krediterade.


Manuell redigering av kallelsesvar

En ledare eller administratör kan manuellt redigera en medlems kallelsesvar. Detta gör ni genom:

  1. Aktivitetsavgifter i vänstermenyn.
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet.
  3. Klicka på Ändra ute till höger om en medlem.
  4. Välj ett svar och klicka Spara.

Bra att veta vid manuell redigering av kallelsesvar

  • Om en ledare/administratör ändrar ett kallelsesvar (med en betald avgift) från Jag kommer till Jag kommer inte, kommer fakturan inte att krediteras automatiskt. Kreditering görs som vanligt under Fakturering i vänstermenyn. 
  • Om en ledare/administratör ändrar ett kallelsesvar (med en betald avgift) från Kommer ej/Ej svarat till Kommer syns medlemmen under status Kommer men har ingen betalstatus och ingen betald aktivitetsavgift.Se film om hur du kommer igång med Aktivitetsavgifter >>