En kallelse med tillhörande kostnad öppnas som vanligt från MedlemsAppen eller via mail. När medlemmen svarar "Jag kommer" skickas hen vidare till en betalsida som fungerar likt övriga betalsidor hos SportAdmin. 


När medlemmen slutfört sin betalning registreras kallelsesvaret och betalningen på aktiviteten. 


Begränsningar:

  • En medlem som svarat "Jag kommer" och betalat kan inte längre ändra sitt svar till "Jag kommer inte". Medlemmen måste då kontakta en ledare eller administratör.
  • En aktivitet som har betalda aktivitetsavgifter kan inte tas bort förrän samtliga fakturor är krediterade.


Manuell redigering av kallelsesvar

En ledare eller administratör kan manuellt redigera en medlems kallelsesvar. 

  1. "Aktivitetsavgifter” i vänstermenyn
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet

  3. "Ändra" ute till höger om en medlem

  4. Välj ett svar och klicka "Spara"


Uppmärksamma:

  • Om en ledare/administratör ändrar ett kallelsesvar från "Jag kommer" (med en betald avgift) till "Jag kommer inte", kommer fakturan inte att krediteras automatiskt. Kreditering görs som vanligt under "Fakturering" i vänstermenyn. 
  • Om en ledare/administratör ändrar ett kallelsesvar från "Kommer ej"/"Ej svarat" till "Kommer" syns medlemmen under status "Kommer" men har ingen betalstatus och ingen betald aktivitetsavgift.


Se film om hur du kommer igång med Aktivitetsavgifter >>