Efter att en kostnad lagts till på en aktivitet kan den redigeras på personnivå. Ändra kostnadstypen, fakturaraden, beloppet eller lägg till en ny kostnad för den valda medlemmen. Medlemmar vars aktivitetskostnader har ändrasts i efterhand markeras med en röd redigeringspenna, precis som det fungerar för Aviseringar.


Redigera kostnad på personnivå:

  1. “Aktivitetsavgifter” i vänstermenyn
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet
  3. Klicka på pennan till höger om en medlem
  4. Redigera avgiften
  5. Klicka på "Spara avgifter"


Om en medlem inte ska faktureras alls, gör följande steg:

  1. “Aktivitetsavgifter” i vänstermenyn
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet
  3. Klicka på pennan till höger om en medlem
  4. Bocka i "Avgiftsbefriad"
  5. Klicka på "Spara avgifter"

... den avgiftsbefriade medlemmen kommer att kunna svara på kallelsen utan att betalning krävs. Skicka kallelse

När en kostnad är tillagd och eventuella individuella justeringar gjorts kan kallelsen skickas ut. Detta görs som vanligt via medlemsgruppen under fliken "Kallelser”. Detta kan göras av såväl ledare som administratör.


OBS! För att kunna betala för en aktivitet via Medlemsappen måste medlemmen ha uppdaterats sin app från den 11 mars 2021. 

Se film om hur du kommer igång med Aktivitetsavgifter >>