När en kostnad lagts till på en aktivitet kan den redigeras på personnivå. Ni kan ändra kostnadstypen, fakturaraden, beloppet eller lägga till en ny kostnad för den enskilda medlemmen. Medlemmar vars aktivitetskostnader har ändrasts i efterhand markeras med en röd redigeringspenna, precis som det fungerar för Aviseringar.


Redigera kostnad på personnivå:

  1. Aktivitetsavgifter i vänstermenyn.
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet.
  3. Klicka på pennan till höger om en medlem.
  4. Redigera avgiften.
  5. Klicka på Spara avgifter.


Ta bort kostnad för medlem

  1. Aktivitetsavgifter i vänstermenyn.
  2. Klicka på pilen ute till höger om önskad aktivitet.
  3. Klicka på pennan till höger om en medlem.
  4. Bocka i Avgiftsbefriad.
  5. Klicka på Spara avgifter.

... den avgiftsbefriade medlemmen kommer att kunna svara på kallelsen utan att betalning krävs.