Ta betalt för aktiviteter


Vid till exempel turneringar, läger eller resor ska oftast en betalning ske från medlemmen. I samband med att en kallelse skickas ut, kan föreningen lägga till en tillhörande kostnad. För medlemmen innebär det att för att kunna tacka ja till kallelsen måste den tillhörande aktivitetsavgiften betalas. I samband med att medlemmen betalar sin kallelse med aktivitetsavgiften, sätts kallelsesvaret till "Kommer". På så vis vet du som kanslist att samtliga medlemmar som har tackar ja också har betalat sin avgift för till exempel turneringen eller resan. 


För att komma igång med funktionen behöver en ny kostnadstyp skapas.


Lägg till ny kostnadstyp "Aktivitetsavgifter"

 1. Gå till “Betalinställningar” i vänstermenyn
 2. “Kostnadstyper” i toppmenyn
 3. Klicka på “Lägg till kostnadstyp”
 4. Fyll i följande:
  Huvudtyp: Aktivitetsavgifter
  Kostnadstyp: namn för kostnadstypen, exempelvis “Cupavgifter” eller “Resor"
  Konto: konto för kostnadstypen
  Kostnadsställe: kostnadsställe för kostnadstypen
 5. Klicka “Spara”. 


Se film om hur du kommer igång med Aktivitetsavgifter >>