Om din förening använder SportAdmins hemsida så har föreningen också möjlighet att skicka ut notiser till föreningens medlemmar i form av mail när föreningen publicerar nyheter. Om medlemmen inte längre är aktiv vill de oftast inte längre ha dessa notiser, och tanken är att dessa ska sluta skickas när medlemmen slutar. Om notiserna fortsätter beror det troligen på en av följande två saker: 


1. En gammal koppling ligger kvar på hemsidan.

På hemsidan kan ni koppla medlemsgrupper från SportAdmin till era verksamheter på hemsidan. Om en gammal koppling ligger kvar från en tidigare period kan detta påverka notiserna.


För att rensa gamla kopplingar, gör så här: 

Logga in på hemsidan → klicka på de tre strecken uppe i högerhörnet → “Inställningar - Hemsida” → “Verksamhet” → “Koppla grupper”. Välj en period bak i tiden och se till att där inte ligger några gamla kopplingar. Högerspalten ska vara tom (ingen grupp ska vara vald). Tänk på att den aktiva periodens kopplingar ska ligga kvar. 


2. Medlemmen har själv valt att få notiser. 

Medlemmen kan själv klicka i att hen vill ha notiser. Detta är inget som föreningen eller vi kan styra över.
Medlemmen hittar inställningen genom att Logga in på hemsidan → klickar på gubben uppe i högerhörnet → “Notiser” i toppmenyn.
Om en medlem inte längre är aktiv i föreningen, överväg då att ta bort personen helt och hållet från ert personregister. Läs mer om hur ni gör det här >>.