Detta kan bero på flera anledningar. 


En gammal koppling ligger kvar på hemsidan.

På hemsidan kan man koppla medlemsgruppen till hemsidan. Om en gammal koppling ligger kvar sen en tidigare period kan detta påverka notiserna. 
För att tömma gamla kopplingar, gör så här: logga in på hemsidan → klicka på de tre strecken uppe i högerhörnet → “Inställningar - Hemsida” → “Verksamhet” → “Koppla grupper”. Välj en period bak i tiden och se till att där inte ligger några gamla kopplingar. Högerspalten ska vara tom (ingen grupp ska vara vald). Tänk på att den aktiva periodens kopplingar ska ligga kvar. 


Medlemmen har själv valt att få notiser. 

Medlemmen kan själv klicka i att hen vill ha notiser. Detta är inget som föreningen eller vi kan styra. 
Medlemmen hittar inställningen på hemsidan → gubben uppe i högerhörnet → “Notiser” i toppmenyn.