Lägg till ny person

För att lägga till en ny medlem går ni till Personregister i vänstermenyn → klicka på Ny person uppe i högerhörnet → fyll i personens personuppgifter. Om systemet inte godkänner personnumret (alla 12 siffror) betyder det att personnumret inte är rätt. Systemet godkänner endast svenska personnummer, alternativt att ni klickar i rutan Utländsk person och endast fyller i år, månad och dag.

Tänk på att medlemmen för närvarande endast ligger i ert personregister och inte i någon grupp. För att lägga till medlemmen i en grupp, gå till Medlemsgrupper i vänstermenyn → klicka på Lägg till medlem uppe i högerhörnet → sök på medlemmens namn → välj en gruppkoppling och klicka på Spara.


Ta bort person

För att ta bort en medlem i systemet, gå till Personregister i vänstermenyn → sök på medlemmens namn i sökrutan och klicka sedan på Sök → klicka på Ändra ute till höger om medlemmens namn → klicka på Ta bort → kontrollera en sista gång att det är rätt medlem ni vill ta bort → klicka på Ta bort igen. 


Följande uppgifter kommer att tas bort från systemet:

– Kopplingar till grupper i aktiva perioder
– Kontaktuppgifter (adress, mail, telefonummer)
– Familjekopplingar
– Egenskaper
– Licenshantering


Nedanstående uppgifter kommer att finnas kvar i systemet:

– Information om närvaro som är kopplat till LOK-stöd
– Fakturor knutna till personen
– Utskick från/till personen
– All statistik


Ändra personuppgifter

Om ni behöver ändra personuppgifter på en medlem går ni till Personregister i vänstermenyn → sök fram medlemmen → klicka på förnamnet och därefter Ändra personuppgifter eller klicka på Ändra längst ut till höger vid personen det gäller och ändra uppgifterna.


Ladda upp bild på medlem

Är ni ledare eller huvudadministratör i föreningen kan ni ladda upp en profilbild på en medlem. 

Detta gör ni genom att:

1. Gå till Personregister i vänstermenyn → sök fram önskad medlem och klicka upp medlemmens personkort.

2. Klicka på Foto saknas. Klicka här!.

3. Ladda upp en bild genom att klicka på Välj fil. Godkända filformat är JPG, PNG eller GIF.