Lägg till ny person

"Personregister" i vänstermenyn → klicka på ”Ny person” uppe i högerhörnet → fyll i personens personuppgifter. Om systemet inte godkänner personnumret (alla 12 siffror) betyder det att personnumret inte är rätt. Systemet godkänner endast svenska personnummer alternativt att ni klickar i rutan ”Utländsk person” och endast fyller i År, Månad och Dag.

Tänk på att medlemmen för närvarande endast ligger i ert personregister och inte i någon grupp. För att lägga till medlemmen i en grupp, gå till "Medlemsgrupper" i vänstermenyn → klicka på "Lägg till medlem" uppe i högerhörnet → sök på medlemmens namn → välj en gruppkoppling och klicka på "Spara".


Ta bort person

För att ta bort en medlem i systemet, gå till "Personregister" i vänstermenyn → sök på medlemmens namn i sökrutan och klicka sedan på "Sök" → klicka på "Ändra" ute till höger om medlemmens namn → klicka på "Ta bort" → kontrollera en sista gång att det är rätt medlem ni vill ta bort → klicka på "Ta bort" igen. 


Följande uppgifter kommer att tas bort från systemet:

– Kopplingar till grupper i aktiva perioder
– Kontaktuppgifter (adress, mail, telefonummer)
– Familjekopplingar
– Egenskaper
– Licenshantering


Nedanstående uppgifter kommer att finnas kvar i systemet:

– Information om närvaro som är kopplat till LOK-stöd
– Fakturor knutna till personen
– Utskick från/till personen
– All statistik


Ändra personuppgifter

"Personregister" i vänstermenyn → sök fram medlemmen → klicka på förnamnet och därefter ”Ändra personuppgifter” eller klicka på ”Ändra” längst ut till höger vid personen det gäller och ändra uppgifterna.