Under “Fakturering” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → “Kundreskontra” finns alla obetalda fakturor. För att rensa upp kundreskontran finns det två alternativ:

Alternativ 1

Driv in pengarna från medlemmen. Skicka en betalningspåminnelse eller ett mail med en påminnelse.

Alternativ 2

Kreditera fakturan.

Har ni fakturor innehållande 0 kr eller ett minusbelopp?

Ring in till oss på supporten så hjälper vi er, 040 - 630 10 60.