För föreningar som har Kansliservice

 Har ni inte Kansliservice, scrolla längst ner till rubriken "Kreditera en faktura som är betald kontant/via BG/PG/OCR/Swish "


För att kreditera en faktura krävs det att ni följer nedan steg. Var noga med att följa rätt steg för just den betalmetod som medlemmen använt för att krediteringen ska gå rätt till. 

1. Leta upp fakturan under ”Behandla fakturor”.

2. Välj status "Betald"

3. Klicka ”Ändra” bredvid fakturan.

4. Välj ”Kreditera fakturan” till höger.


Kreditera HELA beloppet

Kreditera hela beloppet inklusive eventuell administrationsavgift. 


Kreditera EN DEL av beloppet 

Kreditera valfri del av beloppet exklusive eventuell administrationsavgift. Välj hur mycket som ska krediteras genom att ändra siffrorna i kolumnen ”kreditera” i tabellen. Kom ihåg att markera de kolumner med 0 som inte ska krediteras. 


Kreditera en faktura som är betald via Billmate 

När du krediterar en faktura som är betald via Billmate ska du välja alternativet ”Kredit Billmate” i rullgardinslistan ”Betalning”. Billmate kommer då sköta återbetalningen till personen som betalt. Har medlemmen betalt med kort sätts beloppet tillbaka på samma kort automatiskt. Har medlemmen valt faktura/delbetalning skickar Billmate ett mail där de begär in inbetalningsuppgifter till medlemmen. Återbetalningen kan ta upp till 10 bankdagar, men oftast går det snabbare. Är fakturan skapad via Billmate men ännu inte betald av medlem ska den också krediteras och på samma sätt som beskrivs ovan. Då återbetalas ingenting men fakturan stängs hos Billmate. Ni som förening kan inte se om medlemmen har betalat till Billmate eller inte men kortköpet/fakturan/ delbetalningen krediteras på samma sätt oavsett. Notera att du endast kan kreditera fakturor som är betalda efter den 1:a januari 2019. Fakturor som är äldre än så krediterar ni på ert konto i Billmate Online. 


Observera att när ni krediterar en faktura med "Kredit Billmate" tar Billmate ut en avgift enligt avtal.


Kreditera en skapad eller obetald faktura 

För att ta bort en skapad faktura måste den krediteras. Gå in på ”Fakturering” och ”Behandla fakturor” och leta upp fakturan du vill kreditera. Klicka ”Ändra” till höger om fakturan. En obetald faktura krediteras genom att klicka på ”Kreditera fakturan” och godkänna krediteringen i steget efter. Bocka ur ”Faktureras ej” om du vill att medlemmen ska kunna faktureras igen för samma grupp och period innan du krediterar. Det skapas då en kreditfaktura automatiskt. 


Kreditera en faktura som är betald kontant/via BG/PG/OCR/Swish 

Om du behöver kreditera en betald faktura som är med PG, BG, OCR, kontant eller Swish direkt till er som förening är det ni som förening som sköter återbetalningen till medlemmen. Gör återbetalningen till medlemmen via ert bankkonto, skriv ut fakturan från SportAdmin och gör en anteckning att den är krediterad. Använd detta som ert bokföringsunderlag.