För att ta bort en skapad faktura i SportAdmin måste den krediteras. Det skapas då en kreditfaktura i systemet.


Kreditera en faktura

För att kreditera en faktura krävs det att ni följer nedan steg. 

  1. Gå till Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn.
  2. Välj status Betald.
  3. Sök på namn eller fakturanummer i sökrutan.
  4. Klicka Ändra till höger om fakturan.
  5. Klicka på Kreditera fakturan till höger.
  6. Välj att kreditera hela beloppet (läs nedan).
  7. Välj Betalning (läs nedan).
  8. Bocka ur Faktureras ej om medlemmen ska kunna faktureras på nytt för samma grupp och period.  
  9. Klicka på Kreditera fakturan. 


Kreditera HELA beloppet

Hela beloppet inklusive eventuell administrationsavgift krediteras


Kreditera EN DEL av beloppet 

Här kan ni som förening välja att kreditera valfri del av beloppet, exklusive eventuell administrationsavgift. I rutan längst till höger för respektive fakturarad skriver ni in det belopp som ska betalas tillbaka till medlemmen. Kom ihåg att skriva 0 för de rader som det inte ska krediteras något för. 


Betalning

När du krediterar en faktura som är betald via Qvickly ska du välja alternativet Kredit Qvickly i rullgardinslistan Betalning. Qvickly kommer då sköta återbetalningen till personen som betalt. 

Har medlemmen betalt med swish/kort betalas beloppet tillbaka på samma sätt automatiskt. 

Har medlemmen valt faktura/delbetalning skickar Qvickly ett mail där de begär in återbetalningsuppgifter till medlemmen. Återbetalningen kan ta upp till 10 bankdagar, men oftast går det snabbare. Är fakturan skapad via Qvickly men ännu inte betald av medlem ska den också krediteras och på samma sätt som beskrivs ovan. Då återbetalas ingenting men fakturan stängs hos Qvickly


Ni som förening kan inte se om medlemmen har betalat sin faktura/delbetalning till Qvickly eller inte, men krediteringen görs på samma sätt oavsett. Notera att du endast kan kreditera fakturor som är betalda efter den 1:a januari 2019. Fakturor som är äldre än så krediterar ni på ert konto i Qvicklys portal


Observera att när ni krediterar en faktura med "Kredit Qvickly" tar Qvickly ut en avgift enligt avtal.


Kreditera en faktura som är betald kontant/via BG/PG/OCR

Om du behöver kreditera faktura som är betald med PG, BG, OCR, eller kontant direkt till er som förening är det ni som förening som sköter återbetalningen till medlemmen. Krediteringen görs på samma sätt som stegen ovan, men ni ansvarar för att återbetalningen till medlemmen sker via ert bankkonto. Skriv ut fakturan från SportAdmin och gör en anteckning att den är krediterad. Använd detta som ert bokföringsunderlag.