Om gruppens kalender inte syns på hemsidan kan det bero på att medlemsgruppen från SportAdmin inte är kopplad till verksamheten på hemsidan eller att det inte finns några aktiviteter upplagda för gruppen. 


1. Koppla grupp

Logga in på hemsidan → klicka på de tre strecken uppe i högerhörnet → “Inställningar - Hemsida” → “Verksamhet” → “Koppla grupper”. 

… vänsterkolumnen är medlemsgrupperna som ligger i SportAdmin, högerkolumnen är verksamheterna som ligger på hemsidan. Koppla ihop rätt grupp med rätt verksamhet.


2.  Lägg till aktiviteter

Klicka HÄR >> för att läsa om hur du lägger upp aktiviteter.