Under menyn ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn ”Närvaro” i toppmenyn, administreras medlemsgruppens aktiviteter och närvaro kan rapporteras.


Lägg till aktivitet

Väl inne i medlemsgruppens närvaro:

 1. Klicka på ”Lägg till aktivitet” uppe till höger.
 2. Fyll i aktivitetsinformationen i det gröna fältet. 
 3. I det blåa fältet ställer ni in inställningar för kallelser.
 4. I det gula fältet kan ni skriva egna kommentarer om aktiviteten eller platsen.


Lägg till tillfällig deltagare/ledare

En tillfällig deltagare/ledare, som tex. endast ska närvara vid en aktivitet, kan läggas till via:

 1. ”Närvaro” i toppmenyn.
 2. Klicka på datumet för aktiviteten du önskar lägga till en deltagare/ledare för.
 3. Klicka på ”Lägg till tillfällig deltagare”.
 4. Sök upp medlemmen.
 5. Välj om personen ska läggas till som deltagare eller ledare.
 6. Klicka på "Spara".

OBS! Endast medlemmar som tillhör en annan grupp under samma period går att lägga till som tillfällig deltagare/ledare. En tillfällig ledare kan inte närvarorapportera en aktivitet, men den kan tidsrapportera - förutsatt att en arvodesroll ligger kopplad på ledaren.


Rapportera närvaro

Aktiviteterna låses upp 24 timmar innan träningsstart och blir då möjliga att rapportera.

 1. Kryssa ur de medlemmar som inte var närvarande.
 2. Kryssa i de ledare som var närvarande.
 3. Kryssa i ” Bekräfta”