Under menyn ”Medlemsgrupper” ”Närvaro” administreras gruppens aktiviteter och närvaron kan rapporteras:


Lägg till aktivitet

Klicka på ”lägg till aktivitet” ute till höger Välj "aktivitetstyp" och "plats". (I det nedre fältet kan du skriva egna kommentarer om aktiviteten eller platsen) Välj "datum" och "tid" för aktiviteten Välj om aktiviteten ska upprepas. 

Fyll även i  "inställningar för kallelser" och "mer information" om du vill skicka en kallelse Klicka på ”spara” eller ”spara och börja kalla” om en kallelse ska skickas direkt.


Lägg till tillfällig deltagare/ledare

En tillfälliga deltagare/ledare, som tex. endast ska närvara vid en aktivitet, kan läggas till via ”närvaro”. 

Klicka på "datumet" för den aktivitet som du vill lägga till en deltagare/ledare för Klicka på ”lägg till tillfällig deltagare” → sök upp medlemmen välj om personen ska läggas till som deltagare eller ledare klicka på "spara"

OBS! Endast medlemmar som tillhör en annan grupp under samma period går att lägga till som tillfällig deltagare/ledare.


Rapportera närvaro via datorn

Aktiviteterna låses upp 24 timmar innan träningsstart och blir då möjliga att rapportera.
1. Kryssa ur de medlemmar som inte var närvarande
2. Kryssa i de ledare som var närvarande
3. Kryssa i ” bekräfta”