Närvaro

Närvaro
Under Medlemsgrupper i vänstermenyn → Närvaro i toppmenyn, administreras medlemsgruppens aktiviteter och närvaro kan rapporteras. Lägg till aktivitet ...
Tis, 17 jan., 2023 vid 9:18 E.M.
Aktiviteter upplagda i fel period
Vid periodbyte kan det vara så att ledarna har hunnit lägga in aktiviteter för nästkommande period redan, utan att ni i föreningen har hunnit byta period. S...
Tors, 19 jan., 2023 vid 11:30 F.M.