Om en medlem blir aviserad i flera grupper, exempelvis grupp 1 och 2, som båda innehåller en medlems- samt träningsavgift kan medlemmen inte bli dubbeldebiterad för medlemsavgiften (förutsatt att faktureringsinställningarna är korrekt gjorda).


Medlemmen kommer få två aviseringar (en från grupp 1, en från grupp 2) och båda aviseringarna kommer att innehålla en medlemsavgift samt en träningsavgift. Därefter ska medlemmen gå tillväga enligt följande:


  1. Öppna avisering 1 och betala medlemsavgiften och träningsavgiften. 

  2. Därefter öppnar medlemmen avisering 2 och då har systemet känt av att medlemmen redan betalt en medlemsavgift, vilket gör att medlemsavgiften i denna avisering har automatiskt strukits och det är bara träningsavgiften som ligger kvar för betalning.