En medlem ligger med i grupp 1 och 2. Båda grupperna har en medlems- och träningsavgift. Så länge faktureringsinställningarna är korrekt gjorda kan en medlem inte bli dubbelfakturerad på en medlemsavgift. 


Medlemmen kommer att få två aviseringar (en från grupp 1 och en från grupp 2). Båda aviseringarna kommer att innehålla en medlemsavgift och en träningsavgift.


1. Medlemmen öppnar avisering 1 och betalar medlemsavgiften och träningsavgiften.


2. När medlemmen öppnar avisering 2 har medlemsavgiften automatiskt strukits och det är bara träningsavgiften som ligger kvar för betalning.