För att avisera era medlemmar följer ni nedan steg. 


AVISERA MED TRE STEG

     1. Bekräfta medlemsgrupperna

     2. Lägg till gruppkostnader

     3. Gör aviseringsinställningarna


1. Bekräfta medlemsgrupperna

För att kunna avisera måste medlemmarna och medlemsgruppen vara bekräftade. Genom att bekräfta en grupp låses möjligheten upp att kunna avisera. En obekräftad grupp går inte att avisera. 


1.1 Navigera till Medlemsgrupper i vänstermenyn > Grupplista.

1.2 Bocka i grupperna som ska bekräftas > klicka på massuppdatera

1.3 Tänd funktionen "Bekräfta" och bocka i rutan till höger.

1.4 Uppdatera!


2. Lägg till gruppkostnader

Klicka här för att läsa om hur ni lägger upp gruppkostnader. 


OBS! Om ni har familjemedlemskap, se till att det även är upplagd en gruppkostnad för Familjemedlemskap.


3. Gör aviseringsinställningarna

Nu är det dags att ställa in när aviseringarna ska skickas ut till medlemmarna. 


3.1 Navigera till Aviseringar > Hitta rätt grupp > Klicka på ÄNDRA till höger.


TIPS!
Om flera grupper ska använda sig av samma aviseringsinställningar kan du klicka på massuppdatera för att göra inställningar för flera grupper samtidigt.


FÖR BEFINTLIGA MEDLEMMAR


3.1 Aviseringsdatum: ställ in datum då aviseringsmailet ska skickas ut (om du väljer dagens datum skickas

aviseringen ut direkt när du klickar på uppdatera).

3.2 Senast betaldatumställ in när aviseringens senast betaldatum.

3.3 Automatisk borttagning av medlemmar: Om rutan är ibockad kommer medlemmar som inte betalar i tid att automatiskt tas bort från medlemsgruppen (medlemmen ligger kvar i Personregistret).

3.4 Avanmälan: välj om alternativet att medlemmen kan avanmäla sig ska visas eller döljas. Välj även om ni vill ha en specifik text på er avanmälan-knapp (väljer ni ingen text står det Jag ska inte vara med).

3.5 Kommentar vid avanmälan: välj om de medlemmar som avanmäler sig inte ska kunna lämna en kommentar i samband med avanmälan, ha möjlighet att lämna en kommentar vid avanmälan eller om det är obligatoriskt att lämna en kommentar vid avanmälan.


FÖR NYA MEDLEMMAR


[ÅTGÄRD KRÄVS] Anmälan av nya medlemmar

Nu lägger vi till fler sätt för din förening att ta emot anmälningar från nya medlemmar på. Senast den 30 juni behöver din förening göra inställningar under Anmälningar för att fortsätta ta emot nya medlemmar. Den 30 juni slutar Bli medlem-knappen att fungera. 


Det här är nytt:
  • Bli medlem-knappen byter namn till Anmälningar och flyttar till en egen flik i vänstermenyn. 
  • Fler anmälningssätt för både grupper och medelmskap - välj att ta emot intresseanmälningar, prova-på eller direktanmälan.
  • Hantera intresseanmälningar från ett och samma ställe i SportAdmin.

3.6 Öppet från/till: ställ in ett datumintervall då gruppen ska vara öppen för anmälan för nya medlemmar.

3.7 Antal platser: ange hur många platser gruppen har.

3.8 Förvald gruppkoppling: ange vilken gruppkoppling medlemmarna som anmäler sig till denna grupp ska få     i medlemsgruppen. 

3.9 Anmälningssätt: 
    Låt ledare lägga till nya medlemmar via LedarAppen: klicka i rutan om ledaren i medlemsgruppen ska få lägga till nya

    medlemmar via LedarAppen.
    Låt nya medlemmar anmäla sig via hemsidan: klicka i rutan om nya medlemmar ska kunna anmäla sig till gruppen via     hemsidan.

4.0 Betalning vid anmälan: välj om nya medlemmar ska betala direkt vid anmälan eller om de får lov att prova på. Om prova på: ställ in antal dagar medlemmen får lov att prova på och eventuell uppehåll för betalning.


När inställningarna är gjorda klickar ni på SPARA.

PROVA PÅ

Prova på innebär att föreningen kan välja att nya medlemmar har möjlighet att prova-på i 7, 14 eller 21 dagar innan de betalar. Innan prova-på-tiden är slut måste medlemmen betala avgiften via anmälningslänken, annars kommer de att plockas bort från gruppen.