Under ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn och en vald grupp syns status för varje persons avisering.


Status

Under ”Status” syns den status som varje persons avisering har. Finns där ingen ruta är aviseringsinställningar ännu inte satta för gruppen.

 • Ej aviserad – aviseringsinställningar är inte satta, att aviseringsinställningarna är satta men personen är ännu inte aviserad eller att en person är tillagd manuellt efter aviseringen gått ut.
 • Ska aviseras - aviseringsinställningarna är satta men aviseringsdatumet ligger längre fram i tiden.
 • Faktureras ej – personen är satt som ”faktureras ej” i gruppen och kommer därmed inte få någon avisering.
 • Aviserad – personen har fått en aviseringslänk.
 • Öppnad – personen har öppnat sin avisering.
 • Påminnelse – en påminnelse om aviseringen har automatiskt skickats ut.
 • Prova på – personen är tillagd i gruppen med status prova på. Det innebär att personen kan prova på ett visst antal dagar i gruppen innan den behöver betala sin avisering.
 • Betald – personen har betalt sin avisering och bekräftat sin plats i gruppen.
 • Passerat – sista anmälningsdatum är passerat och personen har inte betalt sin avisering.
 • Borttagning – om ”ta bort medlemmar” är ibockat under aviseringsinställningar för gruppen kommer medlemmar som inte betalt sin avisering tas bort automatiskt efter sju dagar.


Ikoner

Till höger om statusrutan finns ikoner där man kan hantera aviseringen. Antalet ikoner skiljer beroende på status på aviseringen.


Med pennan kan ni redigera kostnaderna för en avisering. I den lilla rutan som ni får upp genom att klicka på pennan kan ni antingen lägga till eller ta bort kostnader.


Genom att klicka på länken öppnar ni en förhandsgranskning av den specifika aviseringen och ser den så som den ser ut för medlemmen.


Genom att klicka på pappersflygplanet kan du antingen:

 • Skicka ut en avisering igen – är aviseringen redan skickad skickas aviseringen ut på nytt när man klickar på flygplanet.
 • Skicka en avisering – är personen inte aviserad sedan tidigare skickar du en avisering genom att trycka på flygplanet. Du kan då välja att skicka med ”gällande inställningar” (alltså att aviseringen går ut det datum som är satt i aviseringsinställningarna för gruppen) eller ett specifikt antal dagar som medlemmen har på sig att betala.


Trycker man på stoppsymbolen så stoppas aviseringen. Medlemmen kommer då inte längre kunna betala sin avisering och statusrutan ändras till ”Ej aviserad”.