Både före och efter en avisering gått ut kan man ändra kostnad på enskilda aviseringar.


Starta återanmälan för befintliga medlemmar

Börja med att starta återanmälan genom att följa denna guiden.


Ändra kostnad på en avisering

1. Gå in i gruppen där personen vars avisering du vill ändra finns. 
2. Bredvid personens statusruta finns en redigeringspenna, klicka på den.
3. Lägg till, ta bort eller ändra kostnader. Klicka ”Spara kostnader” när du är klar.


Redigeringspennan bredvid personen vars kostnad du ändrat blir nu röd för att markera att något ändrats.

Ångrar du dig kan du även återställa aviseringen genom att klicka ”Återställ gruppkostnader” när du har redigeringsrutan för personen uppe.