Både innan och efter en avisering skickats ut kan ni ändra kostnad på enskilda aviseringar. Detta gör ni genom att,

  1. Gå till medlemsgruppen där medlemmen vars avisering ni vill ändra finns. 
  2. Klicka på redigeringspennan som finns bredvid medlemmens statusruta.
  3. Lägg till, ta bort eller ändra befintliga kostnader → klicka Spara kostnader när ni är klar.


Redigeringspennan bredvid medlemmen vars kostnad ni ändrat blir nu röd för att markera att något ändrats.

Ångrar ni er kan ni återställa aviseringen genom att klicka på redigeringspennan och sedan på Återställ gruppkostnader.